Arquitecta, Management de la construcció i Màster en Teoria i Pràctica del projecte. Compta amb experiència professional a Lima i Barcelona en el desenvolupament de projectes arquitectònics en totes les seves etapes, especialment en les àrees de disseny i de gerència de projectes. Ha col.laborat activament amb Marc Casany des del 2007 i actualment es arquitecta delegada de CAAS ARQUITECTES al Perú.