Estudiant d’Arquitectura; durant la seva formació ha participat en el “International Worshop PROJET URBAIN ENSA de París-La Villete, i ha col.laborat al despatx RBTA – Ricardo Bofill Taller d’Arquitectura”. Participa a CAAS des del 2018.