Desenvolupament 2 per fases de l'estructura de l'edifici