Estructura Façana Oest

Estructura a base de pilars de formigó armat i lloses massises del mateix material