Escales (home-industria)

2 dimensions per 2 escales d’us diferents. No és el mateix treballar en un taller (escala industrial) que estudiar dins d’una aula (escala humana)