Volums (home-industria)

La façana principal (aules) tindrà un caràcter diferenciat de la façana dels tallers (Nau). Aquesta evocarà al mon de l’automoció simulant l’estructura d’un vehicle amb el seu esquelet principal (bastidor = box de les aules) i la seva carcassa (pell exterior que dona volum al vehicle = pell exterior del edifici)