Miquel Oliveras

Àrea Infraestructures CAAS

Enginyer de Camins, Canals i Ports; comença la seva carrera professional treballant per empreses com GISA, CENSA, GRECCAT, SEAM, ENGITECNIC i AUDINGINTRAESA. Actualment es cap d’assistència tècnica i coordinador de seguretat del contracte de conservació de carreteres de Barcelona i el responsable d’Infraestructures urbanes de CAAS ARQUITECTES

Roger Senyis

Àrea Estructures CAAS

Arquitecte, Doctor en Estructures “Cum Laude” i professor d’estructures a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ETSAV. Comença la seva carrera professional treballant per despatxos com BOMA i Sala Consultors, i el grup IDOM SA, i té una amplia experiència en projectes estructurals singulars. Actualment dirigeix “ARCO 3” i és el responsable de l’area d’estructures de CAAS ARQUITECTES.

Oriol Ruiz

Àrea Instal.lacions CAAS

Enginyer Industrial, especialista en eficiència energètica i avaluació de la qualitat ambiental en els edificis , és certificador del Sello Verde a España i té una àmplia experiència en tot tipus de projectes i obras d’arquitectura e ingenyieria. Comença la seva carrera professional dirigint “ORDEIC, enginyeria i consultoria” i actualment és el responsable de l’area d’instal.lacions i eficiència energètica de CAAS ARQUITECTES.

Eva Sánchez

Àrea Interiorisme CAAS

Estilista d’espais amb més de 20 anys d’experiència, experta en Homestaging i Homecoaching, inicia la seva carrera professional treballant en multinacionals de moda dins de les arees de Direcció, Marketing, Arquitectura i Merchandaising. Actualment dirigeix “El Ático de Daniela” i és la responsable de l’area d’interiorisme de CAAS ARQUITECTES.