Vera Maria Esteves

Arquitecta - CAAS PORTUGAL

Arquitecta, comença la seva carrera professional a l’any 2007 incorporant-se al despatx d’ACXT col.laborant activament amb en Marc Casany en la realització de diferents projectes. L’any 2008 s’incorpora al despatx d’arquitectura Axonométrica de Lisboa i posteriorment s’especialitza en Desenvolupament i Planificació de projectes urbans. Actualment és l’arquitecta delegada de CAAS ARQUITECTES a Lisboa.

Ingrid García

Arquitecta - CAAS PERÚ

Arquitecta, Management de la construcció i Màster en Teoria i Pràctica del projecte. Compta amb experiència professional a Lima i Barcelona en el desenvolupament de projectes arquitectònics en totes les seves etapes, especialment en les àrees de disseny i de gerència de projectes. Ha col.laborat activament amb Marc Casany des del 2007 i actualment es arquitecta delegada de CAAS ARQUITECTES al Perú.

Andreia Faley

Arquitecta - CAAS BRASIL

Graduada en arquitectura i urbanisme, i Màster en teoria i pràctica del projecte d’arquitectura a la ETSAB, comença el seu desenvolupament professional a Brasil i es consolida com a arquitecta i urbanista al llarg dels seus 8 anys d’experiència laboral. En l’actualitat col·labora amb CAAS ARQUITECTES en diferents projectes des de São Paulo.