CAATEEB

Premi:

Catalunya Construcció 2016

Any:

2016

Entitat:

Col.legi d'aparelladors, arquitectes técnics i enginyers de l'edificació de Barcelona

Projecte / Obra:

CFPA

Descripció:

Premis "Catalunya Construcció 2016" - Categoria Direcció d'Obra - En aquesta categoria s'ha valorat la qualitat final de l'obra construïda tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, la seva qualitat, el compliment de les previsions de durada, el seu cost i la seva aportació a la constructibilitat.