VIOLETA

VIOLETA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Equip

Descripció:

L’objectiu principal de la proposta va anar encaminada en recuperar l’edifici de la Violeta del Barri de Gracia respectant al màxim la imatge del edifici original dissenyada per l’arquitecte Jaume Gustà. La proposta es centra en la reforma interior de l’edificació i és dins d’aquesta on l’escala adquireix molt protagonisme creant un recorregut interior que acomoda les diferents zones programàtiques del projecte en una mena de “promenade” que va articulant tot l’edifici. Un cop es travessa l’accés principal des del carrer Maspons, apareix l’escala que distribueix tots els espais. L’escala irromp al vestíbul de forma escènica, saltant de parament en parament, i generant diferents perspectives de l’edifici.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

BIMSA + Ajuntament de Barcelona

Situació:

Gràcia, Barcelona

Any:

2009

Superfície Construïda:

1.100 m2

Descripció:

Projecte situat en mig del barri de Gracia de Barcelona, entre els carrers de Sant Joaquím i de Maspons.

Descripció:

L’esquema de distribució de la proposta consta de la col·locació d’un nucli rígid format per wc+ascensor que ens ajuda a separar el projecte en 2 zones clarament diferenciades: escales, accés, recepció – bar, teatre y sales diverses. És en el vestíbul vertical on substituïm l’escala original, dividida en varis trams, per una nova escala, també teatral, però mitjançant conceptes més actuals: no mitjançant l’axialitat sinó generant un espai amb multitud de perspectives; apropant-se a les façanes existent per treure el cap pels seus forats deixant de costat l’aspecte purament funcional per crear terrasses y balcons que treuen el cap a l’espai interior i exterior que representen noves oportunitats de relació pels usuaris de l’edifici.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Raul Sanchez / Laura Alcaraz / Andreia Faley

Imatge accés principal de La Violeta

Desenvolupament de l’escala principal

Secció longitudinal

Imatge Escala 2

Imatge Escala 3

Carrer de Sant Joaquim, 10, 08012 Barcelona, Barcelona

Planta Baja
Accés + cafeteria + backstage teatre

Planta Baixa
Doble altura caferia + backstage teatre

Planta 1
Teatre

Planta 1
Doble alçada Teatre

Planta 2
Butaques superiors Teatre

Planta 3
Sales polivalents

Secció longitudinal