NAVARCLES

NAVARCLES

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Eficiència
Equip

Descripció:

L’objectiu principal de la proposta va encaminada en dotar al municipi d’un complex cultural unificat amb la construcció d’un nou centre cultural connectat a un teatre-auditori existent utilitzant el mateix llenguatge formal obtenint una lectura integradora de tot el volum amb la voluntat d’unificar-se dins del seu funcionament quotidià sent un “tot en un” de la Cultura dins del municipi

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Diputación de Barcelona

Situació:

Barcelona

Any:

2009

Superfície Construïda:

40585 m2

Descripció:

Descripció:

Respecte el programa es proposa un únic edifici rectangular de 3 plantes d’alçada amb façana al nou espai públic. La connexió amb l’edifici existent es realitzarà per a la zona de la cafeteria actual i per a la zona del magatzem de la sala principal.

Descripció:

L’edifici es projecta mitjançant criteris ambientals basats en la utilització d’energies renovables proposant la utilització d’un sistema de gestió de control integrat que permeti a l’edifici tenir un estalvi econòmic en el seu consum energètic.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Raul Sanchez / Andreia Faley

Render Façana principal
Accés per la Plaça principal

Imatge global del nou i vell equipament

Render Lateral
Accés planta 1 des del carrer

Av. Generalitat, 6, 08270 Navarcles, Barcelona


Imatge d’on s’emplaçaran les dues places públiques on anirà ubicada la bilioteca

Planta Baixa
Connexió amb la plaça principal

Planta 1
Connexió amb carrer

Planta 2
Connexió amb l’equipament existent

Secció Transversal 1

Secció Transversal 2