ROC 2

ROC 2

Fitxa
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip

Descripció:

La idea del disseny del banc va sorgir per la necessitat de crear un element urbà dins de la família “ROC” de Durbanis que acompanyés al disseny de la Jardinera existent. El banc “Roc” és un element urbà amb una geometria capaç d'ordenar diferents espais públics exteriors. La característica més destacable d'aquesta peça és la versatilitat d'usos i les seves pròpies possibilitats.

Tipologia:

Element Urbá

Promotor:

Durbanis

Any:

2015

Descripció:

La seva repetició i rotació li permet crear un element tipus "Trencadís" adquirint l’aspecte de mosaic fragmentat tan característic de l'arquitectura modernista catalana. En els ambients nocturns, la peça es pot il·luminar projectant la seva geometria al terra donant una sensació de flotabilitat i delimitant l’espai públic convertint-lo en una zona exterior més segura per l’usuari.

Descripció:

El banc ROC pretén ser un homenatge a l’arquitectura modernista catalana utilitzant “el trencadís” com a base del seu disseny. S’utilitzen les seves superfícies tridimensionals a mode de mosaic fragmentat aconseguint que cada peça tingui una geometria diferenciada depenent de la seva col·locació a l’espai.

Descripció:

La seva composició primària és de formigó armat. Es pot tenir diferents acabats per adaptar-se a les necessitats del client i del lloc. La peça pot tenir un acabat de formigó polit, de fusta o de Cautxu.

Descripció:

El Banc ROC utilitza en els seus acabats materials ecològics i reciclables com la fusta i el cautxú, sent aquest últim material, un compost de reciclatge de pneumàtics de cotxe, aconseguint un element urbà ecològic i sostenible.

Autor:
Marc Casany

Constructora:
Durbanis

Fotografia:
Adrià Goula / Durbanis / Marc Casany

Banc 'Roc'
Formigó

Banc 'Roc'
Fusta

Banc 'Roc'
Cautxú

Mesures del banc

Exemple de col·locació i combinació de les peces

Exemple de combinació de 2 bancs

Motlle construcció
Escala i grandària

Motlle construcció
Desenvolupament

Procés de fabricació

Acabat de cautxu

Acabat de fusta