MANLLEU

MANLLEU

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Equip

Descripció:

Per la proposta de la nova biblioteca i arxiu municipal de Manlleu es va voler crear un espai amb personalitat pròpia que donés entitat al lloc on s’emplaçava. A nivell urbà, es va desitjar que la proposta generés una connexió entres les 3 places projectades dins del “Pla de Millora” urbanística, fent que l’accés a la futura biblioteca treballés com un eix vertebrador entre els diferents espais públics dissenyats. Aquest punt d’entrada, no només va servir com accés a la biblioteca, sinó que també oxigenava i esponjava la zona urbana resultant donant com a valor afegit un espai públic de més qualitat.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Diputación de Barcelona

Situació:

Barcelona

Any:

2008

Superfície Construïda:

2.640 m2

Descripció:

El projecte es caracteritza per estar ubicat dins de la futura trama urbana que es consolidarà en el barri Baix Vila de Manlleu. Zona en plena transformació urbana, propera al riu Ter i amb un fort caràcter industrial.

Descripció:

A nivell de proposta arquitectònica, la Biblioteca proposada deixava de ser un simple contenidor de llibres per a convertir-se en un espai multicultural on tothom podria experimentar el gust per la lectura. Dins d’aquesta filosofia, es va dissenyar una Biblioteca perquè fos un espai d’oci que activés el futur desenvolupament de la zona creant un nou centre neuràlgic per la ciutat.

Descripció:

La proposta va buscar dues cares clarament diferenciades (Dr. Jekyll & Mr.Hyde). La cara que donava a la Plaça nº1 va ser aquella més propera a l’essència de la Plaça Fra Bernardí de manlleu continuant una estructura urbana més propera al poble, i la cara que donava a la Plaça nº2, la varem dissenyar més propera a la forma triangular de la plaça pública del Pla de Millora com a un element més dinàmic i divertit passant a ser l’eix vertebrador de l’espai públic resultant.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Raul Sanchez / Ingrid Garcia / Andreia Faley

Imatge del Arxiu des de la plaça
Espai públic projectat dins del “Pla de Millora” amb una equivalència a la Plaça Major de Manlleu.

Imatge del Arxiu des de la plaça
Plaça resultant de la ocupació de la parcel.la de l’ambit del concurs.


Estudis visuals i de percepció entre la connexió de les diferents places i la seva relació amb l’accés a la futura biblioteca.

Carrer de Sant Antoni, 10, 08560 Manlleu, Barcelona


Imatge d’on s’emplaçaran les dues places públiques on anirà ubicada la bilioteca

Emplaçament

Planta Baixa + Accés

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Secció longitudinal