MOTOR

MOTOR

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Equip

Descripció:

Es proposa un nou “CAMPUS MOTOR” a l’Anoia com un edifici suficientment flexible i adaptable a qualsevol condició i us. Es planteja un edifici que tindrà una doble funció; la de ser un Centre d’Innovació Tecnològica (investigació, fabricació, gestió) en l’Automoció, a la vegada que complirà les funcions de Campus Docent (formació, disseny) dedicat al sector.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Consell Comarcal de l'Anoia

Situació:

Castellolí

Any:

2011

Superfície Construïda:

8.000m2

Descripció:

Solar complicat, amb molta pendent, l’edifici es col•locarà a cota de carrer facilitant així l’accés a aquest (tant peatonal com vehicular). Aquesta decisió permetrà col•locar ambdós accessos propers i comunicar d’una manera més directa l’aparcament interior amb l’accés principal de l’edifici.

Descripció:

La idea es basa en la creació d’un centre únic de generació de valor i coneixement basat en un concepte d’innovació “obert”, on la indústria i la docència podran coexistir millorant la seva competitivitat integrant tecnologia i excel•lència industrial en un mateix centre.

Autor:
Marc casany

Arquitectura:
Andreia Faley

Imatge Façana principal

Imatge Geenral de l’edifici

Diseminado Can Parera, 16, 08719, Barcelona


Fotografia de l'emplaçament

Emplaçament
Urbanització

Nivell
Planta -1

Nivell
Planta baixa

Nivell
Planta 1

Nivell
Planta 2

Secció transversal 1

Secció transversal 2