CEIP

CEIP

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Eficiència
Equip

Descripció:

La nostra proposta per l’escola de CAN FABRA es situa dins de l’àmbit del perímetre de l’antiga fàbrica FABRA I COATS, actualment desdibuixat degut a la demolició de part del mur que tancava el recinte. El projecte va ser sensible a aquest fet i va voler restaurar el mur amb la seva traça original recorrent tot el perímetre del nostre projecte. Aquest mur es va fragmentar en planta baixa per permetre una comunicació tant física com visual entre el carrer, l’escola i els diferents espais públics que l’envoltaven.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

BIMSA

Situació:

Barcelona

Any:

2011

Superfície Construïda:

8.500m2

Descripció:

La proposta es situa en l’històric conjunt de Fabra i Coats, conjunt format per diferents edificis industrials de principis de segle XX.

Descripció:

Les peces s’organitzen segons dos eixos principals que defineixen les traces de l’edifici. La Planta Baixa es zonifica per usos i acull els espais de servei i àrees d’ús comú. La Planta Primera es destina a les aules d’INTANTIL i la Planta Segona es destina a les aules de PRIMÀRIA. La PLANTA COBERTA és accessible pels alumnes de PRIMÀRIA i s’hi ha ubicat el seu pati exterior.

Descripció:

La primera decisió del projecte va ser la de prolongar el mur existent per a conservar el seu traçat original. La idea era que aquest s’estengués per tot el voltant de la planta baixa del nostre projecte definint-ne els seu límits. Aquest mur només es va fragmentar en aquells punts que ens interessava tenir un accés o una comunicació entre els diferents espais públics veïns (plaça, biblioteca, equipament, etc).

Descripció:

Dins del projecte de la nova escola es va realitzar un estudi d’eficiència energètica per a veure quines afectacions podria arribar a tenir, ja fossin pròpies com les produïdes pels edificis veïns (assolellaments, ombres projectades, etc)

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Laura Alcaraz / Andreia Faley

Imatge de l’escola des del Pati del centre

Imatge de l’escola des del carrer segre

Carrer del Segre, 40, 08030 Barcelona, Barcelona

Emplazamiento + Planta baja

Planta 1 + Planta 2 + Planta coberta (Pati)

Esquemes de Circul.lació Planta 1, 2 i coberta (Pati)

Secció Transeversal 1

Secció Transeversal 2

Croquis desenvolupament del Mur

Perforacions en el mur i la seva relació amb l’entorn

Accesos i permeabilitat en Planta Baixa