KREKOVIC

KREKOVIC

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Video
Equip

Descripció:

Es genera un estudi basat en la realització d’un nou equipament per activar econòmicament la zona actual del Museu Krekovic de la ciutat de Palma de Mallorca. S’estudia la viabilitat d’aquesta inversió per a que vingui supeditada per la construcció d’un edifici en la mateixa parcel·la de titularitat pública però amb una concessió per la construcció i explotació de 35 anys per part d’un concessionari privat per a que pugui fer un desenvolupament d’oficines per a l’aprofitament d’aquest.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Consell Insular – Mallorca

Situació:

Palma de Mallorca - Illes Balears

Any:

2009

Superfície Construïda:

10.800.000 m2

Descripció:

La parcel•la del Museu Krekovic contenia una qualificació urbanística que li permetia passar dels 2.493 m2 actuals a uns 9.000 m2 aproximats. Aquest fet va produir que ens plantegéssim l’actual enderroc de l’edificació existent per tal de poder treure el màxim profit d’aquesta condició. L’emplaçament del Museu es caracteritzava per estar molt a prop del centre urbà de Palma de Mallorca i aquest fet resultava perfecte per a ubicar-hi activitats culturals vinculades a la ciutat que requerien d'un bon accés i mobilitat per part de vianants i usuaris.

Descripció:

Un dels objectius de la proposta anava encaminat en enderrocar l’actual museu Krekovic per a construir 2 nous edificis que albergarien diverses funcions culturals i administratives. Un d'ells, allotjaria el llegat Krekovic, uns espais de Creació Cultural per a joves i una biblioteca Municipal. L'altre edifici es destinaria per a una explotació per tercers amb un us bàsicament administratiu. Una de les particularitats de la proposta es que aquesta dividia l’àrea de la parcel.la en 2 parts deixant una zona intermitja entre les 2 parcel•les resultants connectant l'actual Parc Krekovic amb el Passeig de vianants posterior.

Descripció:

Vídeo de la presentación de la volumetria del nou edifici Krekovic i la seva relació amb l’entorn.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Alejandra Crespo / Jaume Doménech

Proposta
Parcel.la Museu Krekovic

Proposta
Nova volumetria Museu Krekovic + edifici d’oficines

Carrer Ciutat de Querétaro, 3, 07007 Palma, Illes Balears, España


Parc Krekovic davant actual museu

Emplaçament

Estudi paisatgístic
Divisió de la parcel·la en 2 parts per comunicar tots els equipaments públics existents

Volumetria del nou conjunt
Museu, centre cultural, biblioteca i edifici administratiu