CFPA

CFPA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip
Premis
Publicacions

Descripció:

El Nou Centre de Formació Professional en el sector de l’Automoció (CFPA) és un edifici docent i altament tecnificat, encaminat a ésser un edifici de referència en el sector per la seva tipologia i ús. El projecte ha estat dissenyat a partir de 2 escales diferents (Home – Industria) i amb 3 barres clarament diferenciades (Zona Aulari / Centre docent - Eix vertebrador/ Passadís – Zona taller/nau industrial) que fa que el nou CFPA tingui una configuració adient que li permeti créixer sense distorsionar el seu espai edificable sense influir en el funcionament habitual de tot conjunt.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Infraestructures.cat / SOC

Situació:

Solar ubicat entre la Factoria SEAT - Martorell (Baix Llobregat)

Any:

2015

Superfície Construïda:

10.558 m2

Superfície urbanització:

11.075 m2

Cost del projecte executiu (PEM):

11.611.593,79 €

Cost Final d’Obra (PEM):

9.663.120,03 €

Cost / m2:

915 €/m2

Reducció del pressupost:

- 17%

Client:

Generalitat de Catalunya

Descripció:

El present projecte es situa al Nord de Martorell; dins del polígon industrial de Can Amat proper a la Factoria SEAT, entre l’aparcament de la pròpia fàbrica, un Parc de Bombers existent i la N-IIA. El solar té una forma trapezoïdal amb una superfície aproximada de 15.000 m2 i un pendent suau en direcció descendent cap a Nord amb una diferència de cota de 3m.

Descripció:

L’entrada al complex (vial lateral) es realitza per l’escala més humana del projecte (aulari – façana principal) deixant aquella escala més industrial en la part posterior de l’edifici sense ésser visible des del punt d’accés. L’esquema bàsic de l'organització de les peces es fa mitjançant l'agrupació d’usos i funcions. En la part posterior del projecte (Façana Sud-Est) hi trobem l’agrupació de la totalitat dels tallers i en la part davantera del projecte (Façana Sud-Oest) totes aquelles zones més relacionades amb el centre com la part administrativa, el auditori, la biblioteca, les aules, etc.

Descripció:

El projecte s’ha dissenyat a partir de 2 punts de vista diferents; un de més industrial relacionat amb l'automóvil, i un altre més humà relacionat amb les aules docents. Aquest fet condicionava les dimensions de l'espai i la seva percepció per l’usuari. Un dels principals reptes va ser el d’amagar la visualització de la nau industrial per l’accés principal al CFPA. Aquesta circunstància es va conseguir agrupant aquelles zones programàtiques més relacionades amb l’home per tal de fer desaparèixer la Nau.

Descripció:

L’edifici conté 2 blocs programàtics que estan associats a 2 tipologies estructurals diferents permetent la seva construcció per fases (o a la vegada) sense que un no interfereixi en l’altre. Aquest fet fa que l'estructura de l'edifici vingui definida per les dues “escales del projecte” (humana – industrial); mentre que l'estructura dels tallers és metàl•lica mitjançant perfils conformats (llums i alçades més pròpies de l’industrial), l’estructura de les aules s’ha realitzat mitjançant pilars i forjats de formigó armat.

Descripció:

L’edifici projectat és caracteritza per la seva singularitat respecte un centre docent convencional per la incorporació de criteris climàtics, energètics i sostenibles diferenciats, que fan que sigui un centre docent modern i altament tecnificat. Un dels exemples el trobem en el disseny de la seva façana principal, un element de doble pell extret directament de la solució constructiva d’un cotxe; una façana que no només vincularà la seva estratègia de disseny a solucionar requeriments Tèrmics i de Salubritat (DB HE + DB HS) sinó que donarà resposta a condicionants Acústics (DB HR) mitjançant “l’efecte Helmholtz”, formulant així un sistema – “Tot en 1” –i fent d’aquest “tancament” un sistema complert, molt optimitzat i de cost molt reduït.

Descripció:

El nou edifici CFPA s’ha dissenyat per a prestar serveis a empreses i organitzacions tant públiques com privades dins del sector de l’Automoció per a desenvolupar diferents programes d’investigació. Aquest fet va portar a que l’edifici es converteixi en un element d’enllaç entre les institucions Formatives i el sector Productiu dotant a l'Industria Automobilística de Catalunya d'una oferta formativa especialitzada d'excel•lència.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Raul Sánchez / Vera Maria Esteves

Estructures:
Valentín de Carlos / Ana Andrade

Instal·lacions:
Albert Recasens / Pablo Jorge Vispo / Lluis Riera

Pressupost del projecte:
Irma Traserra / Javier Sandalinas

D.O.:
Marc Casany

D.E.O.:
CTTP 1999 SL – Prode Arquitectes Tècnics SLP

Constructora:
Constructora Calaf – Teyco - EMTE

3D:
Andreia Faley / Ismael Vega

Video:
Adrià Goula / Marc Casany

Fotografia:
Adrià Goula

Façana principal
Accés al CFPA

Façana posterior
Zona Aparcament del CFPA

Façana 1
Oest

Façana 2
Est

Imatge
Accés al solar del CFPA

Accés Complex Seat, 08760 Martorell, Barcelona

Solar
A la parcel·la s'hi accedeix lateralment a través d'un vial que porta fins l'aparcament del CFPA col·locat a la zona nord de la parcel·la

Nivell
Planta Soterrani

Espai polivalent
Auditori + Aula Polivalent

Espai polivalent
Auditori + Aula Polivalent

Nivell
Planta baixa

Taller
Zona Taller - escala industrial

Nivell
Planta primera

Nivell
Planta segona

Passadís
Visió aules + zona taller

Nivell
Planta tercera

Pati de llum
Visió desde l'escala principal

Render
Visió general del projecte

Escales (home-industria)
2 dimensions per 2 escales d’us diferents. No és el mateix treballar en un taller (escala industrial) que estudiar dins d’una aula (escala humana)

Volums (home-industria)
La façana principal (aules) tindrà un caràcter diferenciat de la façana dels tallers (Nau). Aquesta evocarà al mon de l’automoció simulant l’estructura d’un vehicle amb el seu esquelet principal (bastidor = box de les aules) i la seva carcassa (pell exterior que dona volum al vehicle = pell exterior del edifici)

Percepcions (home-industria)
2 escales amb 2 percepcions diferents. Des de l’accés principal (escala humana) es produirà un joc de volums en alçada per tal d’amagar l’escala de industrial (nau) dels tallers fent un edifici més “amable” amb l’entorn.

Render
Façana principal

Circulació
Es crea un passadís longitudinal en tot el projecte per tenir una circulació molt clara i senzilla

Moviment de terres per la construcció de la planta -1

Desenvolupament 1 per fases de l’estructura de l'edifici

Esquema estructural del CFPA
2 escales (home/vehicle) = 2 tipologies estructurals (aula / taller)

Desenvolupament 2 per fases de l’estructura de l'edifici

Estructura Façana Oest
Estructura a base de pilars de Formigó Armat i lloses massises del mateix material

Tancament primari Façana Oest

Sistema Constructiu de la Façana Oest

Detall de la Subestructura formant una cámara variable afavorint l’efecte Helmholtz

Imatge real del muntatge Vs Render

Simulació energètica del CFPA
Estudi de l’assoleiament i dels diferents condicionants tèrmics del solar per tal d’optimitzar les instal.lacions del projecte i afavorir l’entrada de llum natural dins del projecte

Entrada de llum natural a les diferents zones interiors del CFPA

Video Obra Acabada

Video Construcció

Video Projecte