CTTI

CTTI

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip
Premis
Publicacions

Descripció:

El projecte es basa en una intervenció dins d'un edifici existent per convertir-lo en les noves oficines del CTTI de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'establir un “nou concepte de treball innovador” amb un disseny altament tecnificat. El disseny s'ha realitzat mitjançant la definició d'unes zones on es produeixen noves dinàmiques de treball per afavorir la comunicació i l'intercanvi d'informació entre els seus usuaris.

Tipologia:

Ofines / Rehabilitació

Promotor:

CTTI - Generalitat de Catalunya

Situació:

Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Any:

2012

Superfície Construïda:

6.975 m2

Cost del projecte executiu (PEM):

4.717.832,67 €

Cost Final d’Obra (PEM):

4.073.000 €

Cost / m2:

584 €/m2

Reducció del pressupost:

-14%

Client:

Generalitat de Catalunya

Descripció:

Partíem d’un espai amb una retícula estructural de 6 x 6 amb pilars de formigó de 40 cm. Vàrem estudiar i executar les sales BOX encaixant aquests pilars entre la seva estructura. El resultat fou la desaparició dels pilars dins d’aquest espai donant la sensació d’una zona de treball lliure de tota estructura.

Descripció:

El projecte constava d’una rehabilitació d’uns 6700 m2, però l’objectiu més difícil va resultar la adequació d’una superfície soterrada, d’uns 2.700 m2 i sense us específic (magatzem de deixalles sobrants de l’edifici), i que el client li volia donar una utilització “d’oficines” dins de l’edifici. Ens vàrem trobar amb un espai amb accessibilitat nul•la sense cap tipus d’obertura exterior ni ventilació alguna (espai a intervenir era fosc, humit i poc salubre). Així doncs, el repte de la intervenció no només havia de cobrir aspectes funcionals sinó també requeriments ambientals i de salubritat (incorporació de llum natural, ventilació, etc) per tal de garantir un confort ambiental dins del confort del nou escenari de treball que estàvem a punt de projectar.

Descripció:

Una de les característiques principals de les sales “BOX” va ser la incorporació dels vidres electrocròmics en tot el conjunt estudiant una solució concreta per aquest projecte (col.locació de vidres sense fusteria + circuit elèctric amagat amb la opalització del vidre). Aquest sistema forma part dels anomenats “vidres intel•ligents” i destaca per la seva pèrdua de transparència en el moment que se li aplica un corrent elèctric.

Descripció:

Inicialment, el projecte contemplava una estructura més complexa pels “BOX”. En fase d’execució, i per tal de millorar els terminis d’entrega i reduir el seu cost, es va canviar part dels materials i el seu sistema de muntatge. Respecte la seva estructura, vàrem substituir les planxes d’acer per uns taulers de fibrociment permetent així una gran maniobrabilitat i facilitat de muntatge per tal d’aconseguir una major rapidesa. Amb la prefabricació i posterior ensamblatge a l’obra vàrem aconseguir realitzar l’obra en 6 mesos aproximadament en compte de 8 com estava establert inicialment.

Descripció:

Un dels grans reptes d’aquesta intervenció va ésser la de aconseguir fer arribar llum natural a aquest espai ( una planta soterrada y sense obertures). La idea va ser la d’aprofitar al màxim el que teníem; vàrem descobrir un antic pati d’instal•lacions en desús que recorria totes les plantes del edifici. Aquest el vàrem obrir en coberta (fusteries transparents)i el vàrem sanejar d’instal•lacions (plantes superiors) per tot seguit pintar-lo de blanc. Vàrem estudiar la col•locació d’un joc de miralls i finalment varem aconseguir fer arribar la llum natural a la planta-1.

Descripció:

Finalment, la intervenció es va convertir en una gran zona innovadora de treball. Les diferents àrees de la intervenció es van articular concèntricament mitjançant una zona de distensió (niv.+45) o “Casual working Zone” on es trobaven diferents espais de treball, una biblioteca, diverses sales de reunions i diversos Laboratoris i Tallers

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Sara Panadero

Instal·lacions:
Mercedes González / Jordi Rivera / Alfredo Fernández

Pressupost del projecte:
Rosana Klocke / Irma Traserra

D.O.:
Marc Casany

D.E.O.:
Veronique Brun

Constructora:
Elecnor - Ehisa

3D:
Andreia Faley / Ismael Vega

Video:
Marc Casany

Fotografia:
Eugeni pons


Box 3, 6 & Sala reunions


Box 2 & 1 + Diferents nivells de paviment


Efecte Mirall en l’acabat del mur de contenció


Acabats de les noves oficines del CTTI


Punt de trobada


Porta accés al BOX


Interior BOX 3 amb vista a l'accés de la sala


Interior BOX 6 amb vista cap els vidres electrocròmics

Carrer de Salvador Espriu, 47, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona


Estat Original Vs Estat Final


Persectiva de la zona dels BOX


Axonometria del espai dissenyat


Estat Inicial Planta -1


Estat Final Planta -1


Secció transversal del projecte


Estudi estructural dels BOX + Incorporació dels vidres electrocrómics


Imatge interior del BOX amb els vidres electrocrómics


Maqueta per l’estudi de la fabricació del premarc del vidre electrocròmic


Box 2 Imatge real Vs maqueta


Estudi per fer desaparèixer els pilars de l’estructura existent mitjançant les sales de reunions


Prefabricació BOX


Muntatge BOX a obra


Muntatge i preparació d’elements


Muntatge dels acabats


Muntatge Box per fer desapareixer els pilars de l’estructura existent


Muntatge il.luminació dels BOX mitjançant tires de LED


Muntatge “Pou de LLum”


Sistema de miralls per fer arribar la llum de la coberta a la Planta -1


Imatge “Pou de LLum“

Video - Obra acabada

Video - Extracte entrevista

Video - Fase de Projecte