NAUTIC

NAUTIC

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip

Descripció:

La proposta parteix d'un espai públic interessant que recorre linealment el front marítim de la Illa de Arousa. Observem com aquest finalitzava en la nostra parcel·la i vam decidir prolongar-lo per donar-li continuïtat. Aquest va ser el nostre punt de partida.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Diputació de Pontevedra

Situació:

Illa de Arousa - Pontevedra

Any:

2014

Superfície Construïda:

3.800 m2

Descripció:

L'illa d'Arosa es presenta com un petit món que s'uneix a la península per un únic punt, un pont que comunica la península amb l'illa gallega. La parcel · la es troba descontextualitzada del nucli urbà i propera als límits del mar.

Descripció:

El projecte es planteja mitjançant els condicionants trobats en el seu entorn (passeig marítim pel SUD, vial principal rodat i accés principal al solar per l'Oest, i la mitgera de la parcel pel Nord i l'EST) i es dissenya esbossant un edifici que "estarà" present per la seva singularitat i alhora "compartirà" espai públic amb la seva volumetria.

Descripció:

La proposta és sensible a l'entorn i no ignorar allò que l'envolta. Es presenten una sèrie d'esquemes amb aquells condicionants que es van tenir en compte en el moment de plantejar la proposta.

Descripció:

Donat el paràmetre inicial de fragmentar el projecte en dues escala: escala humana i escala industrial es construeixen 2 volums amb estratègies constructives diferents. D'una banda el primer volum de formigó armat amb una aparença més monolítica, i per l'altre la peça de la nau, de caràcter més industrial, es construeix amb una estructura de formigó prefabricat.

Descripció:

L'edifici es disposa volumètricament en forma de "escala retranquejada" orientada de Nord a Sud, sent el volum de la zona nord la peça més elevada fins a arribar a l'últim volum de la zona sud on trobem la peça més deprimida. Amb aquesta acció evitem que l'edifici projecti ombres sobre si mateix, a part d'aconseguir un màxim " assolellament" en les façanes del mateix disposant de llum natural durant tot l'any. Aquesta col · locació dels volums també afavorirà una ventilació creuada en les diferents parts de l'edifici evitant així les humitats pròpies dels climes humits propers al mar com els de l'Illa d'Arousa.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Irma Traserra / Sonia Lamesa / Pep quilez / Ricard Pascual

3D:
Andreia

Render
Imatge del projecte - Orientació Mar

Render
Imatge del projecte - Orientació Terra

Lugar Bao, 1, 36626 Illa de Arousa, Pontevedra

Estat actual
Zona d'aparcament exterior

Paisatge / Urbanització
Vam proposar donar continuïtat al litoral existent per arribar al mar. Pensevem que la prolongació del passeig existent permetria portar les dornes i canoes fins a una zona de mar segura. Aquest passeig que proposàvem formaria part d'un nou espai públic, on el vianant cobraria protagonisme convertint-se en un espai per passejar, pescar, etc

Nivell 0
A la planta baixa situem les 2 grans zones del programa; d'una banda la zona que pertany a la part de gestió (escala humana), i de l'altra, la part industrial de l'edifici (escala nàutica). Els dos espais s'articulen mitjançant un eix vertebrador longitudinal que conté tots els espais de circulació interior.

Nivell 1
A la primera planta trobem un spa, una sala del gimnàs, vestidors i una terrassa amb vistes al mar. L'accés a aquesta planta es pot produir per 2 punts (Interior de l'edifici o bé mitjançant l'espai públic exterior que uneix el passeig marítim amb la terrassa de l'edifici).

Nivell 2
A la planta segona hi trobem les altres dues sales de gimnàs amb vistes panoràmiques sobre el mar i els seus voltants. Davant d'aquestes es troba un mirador amb vistes al mar. Aquest espai, pren un caràcter més públic que tracta de generar una connexió directa amb el mar de forma visual, generant un lloc de visió privilegiat des del qual podre divisar la sortida de les embarcacions.

Nivell 3
A la planta tercera hi ha la planta de les instal · lacions. Tot el perímetre de l'espai d'instal.lacions es recobreix amb una façana prefabricada permetent integrar les instal · lacions en el conjunt de l'edifici.

Relació amb el mar
Un fet determinant per la proposta va ser la d'establir una relació directa amb el front marítim, creant un accés perpendicular a la mar per a la sortida i entrada de les embarcacions. L'entorn va afectar directament la connexió a causa de les marees del lloc i per l'existència d'una gran superfície rocosa propera destprbant la sortida de les canoes a la platja. Aquest fet va implicar que féssim un exercici urbà al lloc mitjançant la continuació d'un passeig marítim existent.

Accessos / Comunicació
Degut a la seva situació davant del mar, es col · loca la zona d'estacionament al costat Nord de la parcel donant prioritat a què es produeixi una relació directa entre l'edifici i el mar. L'únic accés vehicular a la parcel · la es realitza pel costat oest, això ens condicionarà també l'accés principal a l'edifici. D'altra banda, després d'analitzar el programa haurem de tenir en compte el transport del vaixell i la col · locació d'una zona nàutica on el pont grua serà el protagonista de l'espai. Apreciem que el projecte hauria de respondre a un funcionament senzill mitjançant 2 direccions clares; Una transversal (humana) i l'altra longitudinal (Canoes) connectant aquestes al mar.

Zones / formalització
Com a primera intuïció veiem una parcel dividida en dues grans zones, la humana (accés principal) i la industrial (emmagatzematge de canoes) condicionant la seva col · locació i adaptació al lloc. Del lloc traiem la visió del mar i les seves escorrenties i de la sorra i les seves roques.

Home Vs Vaixell
Des d'un inici, l'edifici es va plantejar mitjançant 2 escales diferents; la humana i la naval. Aquesta diferenciació va néixer de la voluntat d'entendre el futur equipament com 2 zones que van respondre a necessitats i usos diferents. No entenem igual un taller d'embarcacions (escala industrial) que un gimnàs (escala humana).

Gestió de l'edifici
Una de les millores proposades en el concurs va ser la de proporcionar al client la possibilitat de Gestionar, explotar i mantenir l'edifici de manera independent mitjançant 3 zones d'ús - Cafeteria + Gimnàs + Magatzem Nàutic. A La cafeteria (color verd) es permet una gestió independent de la resta de l'edifici per la seva ubicació en planta baixa i a la possibilitat de tenir un accés independent a la resta de l'edifici. A la planta superior hi ha el gimnàs, l'accés també es pot realitzar de forma independent a la resta de l'edifici a través d'un recorregut de caràcter públic que a la vegada es converteix en terrassa, en mirador, en passeig, en lloc de descans o en zona de trobada. Aquest espai públic de connexió enllaça directament amb el passeig marítim. La nau nàutica també té un accés diferenciat que fa que pugui transformar-se en un element autònom si cal.

Esquema Constructiu
Els 2 blocs de programa estan associats a 2 sistemes estructurals diferents permetent la seva construcció en fases diferents sense que una zona no interfereixi amb l'altra .

Materialitat
La unió dels dos àmbits (formigó armat i prefabricat de formigó) s'explica en la següent seqüència d'imatges. El conjunt monolític, es presenta de forma exempta al cos de la nau. Una primera façana, estableix el vincle principal entre l'escala humana i l'escala naval; i a continuació, s'afegeix el conjunt de la gran nau de forma subtil i gairebé imperceptible des de la façana principal.

Detall Constructiu
Especejament del detall constructiu de la façana del taller nàutic

Esquemes d'Eficiència
Croquis on s'analitzen les ombres projectades de l'edifici, l'assolellament de les façanes i les diferents ventilacions produïdes en determinades zones del projecte.

Secció Volumètrica
Es realitza una façana permeable en el perímetre de la nau, deixant passar l'aire però protegint a la vegada de la pluja i de la intempèrie afavorint la circulació natural

Esquema solar
Estudi del assolellament per analitzar la seva afectació dins de l'edifici