POLONIA

POLONIA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Equip
Publicacions

Descripció:

El nostre Master Plan pretenia diferenciarse com una alternativa a la geometria racional creant un paratge comú entre els edicis i el nou parc; per això vam crear una topografia artificial que a més d’unidicar tot el conjunt va permetre separar les circulacions entre peatons i vehicles. El sistema proposat es va percebre com un recorregut dinàmic a través de camins, places i parcs; espais que emergíen fins a arribar al final del solar donant una lectura global de tot el conjunt.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Narodowe Sportu Centrum z.o.o

Situació:

Varsovia, Polonia

Any:

2008

Superfície Construïda:

15 ha

Descripció:

Ens trobem en una zona de 15 ha amb una forta carencia de contest urbà a la espera de la nova rehabilitació de l’estadi per a l’Eurocopa del 2012 i a l’espera del nou projecte urbanístic/edificatori que donaría lloc a un nou centre neuràlgic dins la ciutat de Varsovia. El solar està dividit per una gran quantitat de límits diversos; vies de tren, de tramvies i de vehícles, que provoquen l’aïllament de tota la parcel·la.

Descripció:

El nostre projecte va compartir protagonisme amb el nou estadi per al 2012 i per això vam voler alliberar l’espai intermedi contingut entre els edificis del nostre projecte i el nou estadi per donar-li el protagonisme que es merexia. El Master Plan el vam configurar segons el seu entorn més immediat i segons l’escala dels objectes més propers. Vam buscar que la seva forma reforcés els punts d’entrada al parc, els accessos als edificis, les diferents circulacions, i els espais públics de tot el conjunt provocant així un projecte on ‘passejar, jugar i estar’ no fos un problema per el ‘treballar, comprar i circular en cotxe’.

Descripció:

El concepte del nostre estudi es va basar en jugar amb els límits, les transicions, amb les fronteres entre el nou estadi de futbol, el paisatge i els edificis existents; i com relacionar tots aquests mitjantçant un concepte d’hibridació entre parc i edificis.

Descripció:

El contacte d’aquests edificis amb el paisatge comporta que aquests es dilueixin, desapareixin en un medi dinàmic invitant així a l’espectador a passejar entre ells. El conjunt va créixer a mida que es va apropar a la ciutat donant una escala més próxima a aquesta en aquells punts on es va concrentrar més programa. El parc es va mantindre a una escala més reduïda, més humana, més relacionada amb el parc existent. Aquesta situación creixent direccionada cap al nord va aportar també un máxim assoleig i per tant una optimització de punts de llum dins del projecte.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Vera Maria Esteves / Ingrid García / Marcin Warda

Maqueta 1
Imatge global del conjunt

Maqueta 2
Relació dels edificis existents

Maqueta 3
Visió de tot el conjunt i relació del nou Parc-Edificiamb les edificacions existents residencials

Maqueta 4
Alçats edificacion residencial existent vs nou edifici-parc

Maqueta 5
Visió del conjunt des de la via del ferrocarril

Maqueta 6
El parc es converteix en edifici on un pot caminar sobre ell per les cobertes

aleja Zieleniecka 6, 03-727 Warszawa, Polonia

Emplaçament

Solar inicial
Carència de context urbà

Diferència de cota que podia arribar fins els 6 m en alguns punts
Aquest fet es va aprofitar per a establir un ordre lògic de circulació entre peatons i cotxes

Límit entre el peató i el cotxe o el tren
Espina dorsal simbòlica que uneix el projecte al mateix temps que divideix les circulacions

Nou estadi per a l'Eurocopa 2012
Oxigenació de l'espai intermedi per a que el camp de futbol pugui disposar d'una corona perimetral d'evaquació relacionada amb el nou espai públic projectat

Relació amb l'entorn
El projecte es configura segons el seu entorn més immediat i segons l'escala dels objectes més propers. La proposta va donar continuïtat als espais públics veïns (parcs-estancs d'aigua)

L'escala
Al projecte concentrem part del program edificatori al Nord del solar a la zona més propera a la ciutat. El conjunt creix a mida que s'apropa a la ciutat

Croquis 1

Croquis 2

Croquis 3

Concentració edificatòria a la zona nord

Paisatge de sud a nort (creixent)

El parc es converteix en edifici

El parc i els edificis es dilueixen en un mateix objecte