Maqueta 5

Visió del conjunt des de la via del ferrocarril