Maqueta 6

El parc es converteix en edifici on un pot caminar sobre ell per les cobertes