IES

IES

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Eficiència
Video
Equip

Descripció:

El projecte es basa en la construcción d’un nou Institut d’Educació Secundaria (IES) ubicat al Nord de la ciutat de Badalona. Aquest centre es caracteritza per estar situat en el límit d’una corona urbana d’edificació residencial on el creixement radial de les edificacions colindants conjuntament amb la propia configuración dels seus carrers, formaran un espai públic protegit (plaça) que será el Hall d’accés a la futura escola.

Tipologia:

Equipament escolar

Promotor:

GISA - Gestió de Infraestructures

Situació:

Badalona, Barcelona

Any:

2011

Superfície Construïda:

5.500 m2

Descripció:

El projecte es basa en la construcción d’un nou Institut d’Educació Secundaria (IES) ubicat al Nord de la ciutat de Badalona. Aquest centre es caracteritza per estar situat en el límit d’una corona urbana d’edificació residencial on el creixement radial de les edificacions colindants conjuntament amb la propia configuración dels seus carrers, formaran un espai públic protegit (plaça) que será el Hall d’accés a la futura escola.

Descripció:

El programa funcional del projecte és el propi d’un IES 4/3 linies definit dins dels “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics” del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb 16 aules de ESO i 6 aules de Batxillerat, un espai polivalent-gimnàs amb vestuaris, una Bibiloteca, una bar-cafeteria (servei de catering) i tota la part administrativa d’unes instal.lacions d’aquestes característiques.

Descripció:

El solar adopta una forma pentagonal i dins d’aquest es produeix una segregació en 3 parts. La porció de parcel.la segregada que pertoca a la construcció del nou IES Ventura Gassol és la “Parcel.la 2”. Un dels principals objectius del projecte va ser el d’integrar l’edifici dins la trama urbana existent. En aquesta linia, i prenent com a referencia el creixement radial de les edificacions veïne. El nou IES es va articular agafant com a base les directrius dels carrers perpendiculars que separaven aquesta trama urbana donant com a resultat un espai públic tipus plaça per on s’accedeix a l’entrada principal de l’Institut.

Descripció:

El disseny del nou edifici no només respon a criteris d’orientació i d’eficiencia energètica (valors lumínics, proteccions solars, etc) sinó també és sensible a criteris específics del solar, com el de la construcció d’un parvulari a la parcel.la 1 i la construcció d’un CEIP a la parcel.la 3. Circumstàncies com les de “no donar” ombra al Parvulari existent i ésser sensible amb la futura construcció del CEIP del solar veï, han estat factors determinants dins de la proposta.

Descripció:

L’idea del nou IES ha sigut sempre la de ser respectuós amb el seu entorn; aspectes com la oxigenació d’espais públics, la col·locació i la orientació de l’edifici, la projecció de les seves ombres, la projecció de les ombres dels edificis veïns, el ‘no molestar’ i el que ‘no li molestin’ les edificacions existents, i un llarg, etc; han sigut plantejaments lògics que he manat aplicant durant el transcurs del tot el projecte.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Sara Panadero

Estructures:
Ana Andrade / Cristina Vila

Instal·lacions:
Aribau 70 - Laia Roca

Pressupost del projecte:
Ester López

3D:
Andreia Faley

Video:
Ismael Vega

Accés principal a l'IES a través d'una plaça

Façana oest

Vista Lateral del Hall


Porxo d'entrada que separa l'IES del gimnàs

Porxo d'entrada que separa l'IES del gimnàs


Passadís aulari

Carrer Manuel Moreno Maurici, 14, Badalona


Corona residencial de creixement radial - Parvulari existent del solar vei

Emplaçament
Parcela en forma de pentàgon dividida en 3 parts. Part 1- Parvulari existent; Part 2 - nou IES y Part 3 - futur CEIP

Planta Baixa
Varem fer que l'edifici fos molt permeable a la PB degut a la poca superfície de pati que podia contindre.

Planta Primera
Zona aulari i departamental. Unificació de les aules en una sola estructura (aula-passadís-aula)per reduir i controlar el cost del projecte.

Planta Segona
Zona aulari i departamental

Façana oest

Secció Longitudinal

Secció Transversal

Esquema 1
Solar pentagonal dividit en 3 parts. La construcció del nou IES a la porció 2

Esquema 2
Directrius dels carrers que configuren el futur accés a l'IES

Esquema 3
La plaça funciona com element distribuïdor de tot el projecte, recollint tant aquelles activitats lectives com aquelles activitat que es poden realitzar fora de l'horari escolar i amb l'institut tancat

Esquema 4
Aquest àgora/plaça oxigenarà la zona de confluència entre els carrers convertint-se en un element públic conseguint la màxima permeabilitat visual en tota la parcel·la (connexió visual CARRER-PLAÇA-PATI)

Esquema 5

Esquema d'assoleig 1
Estudi d'ombres del projecte amb la'fectació dels solars veïns en tots els processos de l'any

Esquemas de asoleo 2
El nou IES no projecta ombres al parvulari existent

Esquemas de asoleo 3
Corona edificatoria + nou IES