ROC 1

ROC 1

Fitxa
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip
Premis
Publicacions

Descripció:

La Jardinera Roc és un element urbà amb una forma i geometria capaç d'acotar diferents espais públics exteriors. La seva estructura i dimensió li permet desenvolupar múltiples funcions que van des de la pròpia jardinera fins a convertir-se en un seient, en una balisa o en un element de límit, oferint una amplia versatilitat d’us.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Durbanis

Any:

2011

Descripció:

La seva repetició i rotació li permet crear un element tipus "Trencadís" adquirint l’aspecte de mosaic fragmentat tan característic de l'arquitectura modernista catalana. En els ambients nocturns, la peça es pot il·luminar projectant la seva geometria al terra donant una sensació de flotabilitat i delimitant l’espai públic convertint-lo en una zona exterior més segura per l’usuari.

Descripció:

La Jardinera ROC pretén ser un homenatge a l’arquitectura modernista catalana utilitzant “el trencadís” com a base del seu disseny. S’utilitzen les seves superfícies tridimensionals a mode de mosaic fragmentat aconseguint que cada peça tingui una geometria diferenciada depenent de la seva col·locació a l’espai.

Descripció:

La Jardinera ROC està dissenyada per ser construïda amb Formigó Armat, tot i que s’estudiaran, en un futur proper, versions amb cautxú i fusta per veure el seu comportament. La seva dimensió i disseny permet a la Jardinera adaptar-se a múltiples funcions (banc, balisa, jardinera, etc).

Descripció:

La suma d'aquests objectes crea un joc de "llums i ombres" que aporta a les zones urbanes una gran personalitat, on la il·luminació utilitzada va més enllà de ser una solució lumínica convencional convertint aquesta peça en un element funcional que limita, separa i defineix espais.

Descripció:

Autor:
Marc Casany

Constructora:
Durbanis

Fotografia:
Adrià Goula

Aconseguirem una apariència diferent segons com col.loquem, rotem o desplacem la peça

Imatge urbanització CTTI
Exemple de col.locació de 4 Jardineres separant espais

Motlle contrucció 1

Motlle contrucció 2

Motlle contrucció 3

Imatge ROC de dia
La Jardinera + Tapa acer Inox = Logo coporatiu

Imatge ROC de nit
La Jardinera + Tapa acer Inox = Logo coporatiu

Imatge ROC de dia
La Jardinera

Imatge ROC de nit
La Jardinera

Imatge conjunt d’elements ROC de dia

Imatge conjunt d’elements ROC de nit