MUSEU

MUSEU

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Equip

Descripció:

Proposta pel disseny del nou Museu com un equipament singular i d’excel·lència dins del Barri de Mariola; un edifici que es va projectar com un element emblemàtic que s’alçava sobre la ciutat contemplant “La seu Vella” de Lleida mitjançant una “torre de guaita” com a element pròxim al castell de Gardeny. Un dels objectius de la proposta va ser la de crear un element arrelat al terreny, pròxim al paisatge i que donés resposta a un entorn arbrat existent.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Empresa Municipal de Urbanismo de Lleida

Situació:

Lleida

Any:

2008

Superfície Construïda:

7.121 m2

Descripció:

El nou Museu del Medi Ambient i del Clima es col•loca en un dels dos turons de la ciutat de Lleida; El turó de Gardeny. Aquesta situació en alçada per sobre de la resta del territori fa que el nou Museu esdevingui un punt de referència important per tota la ciutat. Des de l’emplaçament (punt d’accés), l’edifici mira cap a l’altre icona de la ciutat “La Seu Vella”. Dos edificis, dues mirades, dues referències que acoten la ciutat.

Descripció:

El projecte es va configurar respectant al màxim l’arbrat existent i la topografia del solar. La seva col•locació es va fer mitjançant aquelles superfícies menys arbrades i aprofitant aquella plataforma deixada per l’enderroc de la masia existent de la parcel.la.

Descripció:

El projecte s’adapta a les corbes de nivell del solar. Aquest fet va provocar que el museu generés tota una sèrie de terrasses oferint a l’espectador diverses vistes des de diferents cotes tenint sempre la referència de la ciutat i seu entorn més immediat.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Vera Maria Esteves / Andreia Faley

Imatge del Nou Museu

Adaptació topogràfica del museu a les corbes de nivell

“Torre de gauita” del Museu mirant a la “Seu Vella” de Lleida

Avinguda de Galileo Galilei, 25194 Lleida, Lleida


Imatge de la part superior del solar

Emplaçament

Planta 1

Planta Baixa + Accés

Planta -1

Secció longitudinal

Volumetria
Planta 1

Volumetria
Planta Baixa

Volumetria
Planta -1