ARDIACA

ARDIACA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Video
Equip

Descripció:

Amb la idea d’aprofitar millor els recursos públics, racionalitzar els espais sobrants i contribuir a la qualitat del servei ofert al ciutadà i als diferents ajuntaments de les Illes Balears; es realitza un projecte basat en la redacció d’un pla funcional, un estudi volumètric i un estudi paisatgístic del que vindrà a ser la nova Seu del Consell Insular pel 2024 amb la finalitat de centralitzar tots els edificis que tenen actualment el Consell Insular repartits per tota la ciutat de Palma de Mallorca en un sol amb el concepte clar de centralitzar la dispersió actual dels serveis oferts amb el Consell cap al ciutadà i els ajuntament, concentrant totes les funcions administratives en una sola seu.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Consell Insular – Mallorca

Situació:

Palma de Mallorca - Illes Balears

Any:

2009

Superfície Construïda:

60.000 m2

Descripció:

El solar Ca l'Ardiaca, situat entre Llar Joventut i el Velòdrom del Palma Arena, té una superfície de 44.254 m2. La qualificació urbanística vigent estableix per aquest solar un ús esportiu i per tant, el primer pas a realitzar va ser la modificació d’aquesta qualificació per a convertir-la en un ús administratiu.

Descripció:

El concepte de proposta es va basar en realitzar un pla de millora urbana i un estudi paisatgístic que recollís totes les peces mitjançant un espai públic que connectés aquesta part de la ciutat consolidant-la en un nou barri. Es va realitzar un estudi paisatgístic identificant els diferents elements compositius i la seva organització en el espai lliure resultant dins la parcel•la proposada. Es van detectar filtres vegetals, paviments (durs, semidurs, mixtes, etc) i diferents bosses de serveis equipades amb jocs infantils i/o esportius; també es van establir les masses vegetals com a llindars dels diferents espais acotant les entrades principals, recorreguts, passejos, etc.

Descripció:

Video de la presentación de la volumetria de la nova seu del Consell Insular i la seva relació amb l’entorn.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Alejandra Crespo / Jaume Doménech

Volumetria Nova seu Consell insular

Proposta
Parcel.la Ca L’ardíaca + Ciprés

Proposta
Volumetria Ca L’ardíaca

Proposta
Volumetria Ciprés

Camino Ca l'Ardiaca, 3B, 07010 Palma, Illes Balears, España


Parcel.la Ca L’Ardíaca + Velódrom Palma Arena

Emplaçament

Connexió dels espais consolidant aquesta part de la ciutat

Estudi paisatgístic

Volumetria del nou Consell Insular