REPSOL

REPSOL

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Video
Equip

Descripció:

El projecte va consistir en l’enderroc d’una edificació existent per construir un nou bloc d’oficines amb un CPD a la zona d’arrencada del nou ZAL del port de Tarragona. El disseny del nou edifici va tindre 2 objectius clars; primer el de dotar el client d’una nova infraestructura capaç d’allotjar una sala de racs que donés servei a la zona, i segon, dotar el nou edifici d’una nova zona de lloc de control per vigilar les instal·lacions de l’entorn.

Tipologia:

Oficines

Promotor:

Repsol Petróleo S.A

Situació:

Vila-seca, Tarragona

Any:

2014

Superfície Construïda:

450 m2

Descripció:

El projecte es situa en un solar del terme municipal de Vila-Seca del recinte de REPSOL PETRÓLEO de Tarragona; just a la seva zona sud, al costat de la nova implantació del ZAL de Tarragona.

Descripció:

El nou edifici es divideix en Planta Baixa + 2 pisos; i contempla una zona de control, una zona de vestuaris, un CPD, infermeria, zona d’oficines, sales de reunió i una biblioteca. La planta baixa es divideix en dues zones clarament diferenciades (est-oest) separades per una zona de pas exterior comunicant l’accés principal amb l’accés al CPD. En aquesta zona també s’ha col·locat l’escala principal que comunica la planta primera amb l’accés.

Descripció:

La visibilitat de l’emplaçament (zona elevada respecte el seu entorn) provoca una clara percepció de l’edifici a qualsevol lloc del seu entorn immediat (terra-mar). Aquest fet va portar a la realització d’un estudi de la volumetria del nou edifici d’arrancada per potenciar la imatge corporativa del client en qüestió.

Descripció:

La nova construcció conserva la forma original (forma ‘L’) de l’edifici existent respectant així la seva ocupació. La seva fonamentació es realitza mitjançant micropilotatge, i per la seva proximitat al mar, es realitzarà una estructura de formigó armat amb uns recobriments específics per garantir la seva durabilitat.

Descripció:

Us mostrem un vídeo amb la volumetria (façanes) de l’edifici d’oficines en un gir de 360º

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Soledad Margherit

Estructures:
Ana Andrade

Instal·lacions:
Pablo jorge Vispo / Albert recasens / Vicente Montoya

Pressupost del projecte:
Carlos Garín

D.O.:
Marc Casany

D.E.O.:
Irma Traserra

Constructora:
Carbonell Figueras S.A.

3D:
Ismael Vega

Video:
Ismael Vega

Fotografia:
Marc Casany

Noves oficines
Façana nort Repsol Petróleo

Edifici existent
Edifici a rehabilitar i ampliar

Noves oficines
Façana sud Repsol Petróleo

Edifici existent
Façana sud Repsol Petróleo

Interior Oficines
Vista interior cap a les escales exteriors - Il.luminació Passadís

Interior oficines
Vista interior Planta Primera i escales interiors per pujar a Planta Segona

Corredor de Virgili, 43481 Vila-seca, Tarragona

Àmbit d'actuació

Planta Baixa
Zona est i oest separades per un pas exterior per donar accés al CPD i col·locar l'escala principal per accedir a la P1

Planta Primera
Zona d'oficines i biblioteca

Planta Segona
Zona de Control

Secció Transversal
Escala exterior connexió Planta Primera

Secció Longitudinal
Escala interior connexió Planta Segona

Alçat Est i Oest

Açats Nord i Sud

Render 1
Imagen corporativa vista des de Tierra

Render
Imagen corporativa vista des del Mar

Orbit - 180º
Desenvolupament de les façanes de Nort a Oest

Orbit - 180º
Desenvolupament de les façanes de Sud a Est

Arrancada dels pilars en PB

Estructura muntada

Inici dels tancaments

Col·locació aïllament exterior

Muntatge xapa perforada exterior

Zona entrada al CPD