CONYTEC

CONYTEC

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip

Descripció:

Projecte pel disseny de la nova seu de CONCYTEC a la ciutat de Lima (Perú) amb l’objectiu de crear una nova identitat corporativa par la ciutat, on l’eficiència energètica i la sostenibilitat seran primordials dins de la proposta. Es necessita un nou edifici en un lloc complex (zona amb elevat transit, caòtic i altament sorollós) amb espais altament tecnificats i espais de treball on la relació entre els seus usuaris i l’intercanvi de coneixement siguin fruit d’un ambient agradable i tranquil.

Tipologia:

Oficines

Promotor:

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Situació:

Lima, Perú

Any:

2015

Superfície Construïda:

13.295 m2

Descripció:

El projecte de la nova seu CONCYTEC, es troba ubicada a la cantonada de l’Avinguda Canadà, Via arterial principal de la ciutat i de l’Avinguda del Aire, via important de connexió de la ciutat de Lima (Perú). Entorn caòtic i sorollós.

Descripció:

El projecte es troba en el barri de San Borja (àrea residencial) i pròxim a una nova àrea verda i comercial en creixement. Per aquesta raó, la nostra proposta s’ubica de tal manera que genera una connexió més directa amb el barri i el seu entorn urbà pròxim, creant l’accés principal a la zona de San Borja. L’edifici consta de 5 plantes, una d’elles subterrània per crear una zona d’aparcament. A la planta 1 (cota 0) es troba l’accés principal de CONCYTEC mitjançant l’entrada a un pati interior protegit de l’exterior. Es crea una zona de vianants protegida (cotxes, soroll, etc.), relaxada i verda on es fomentarà la relació entre els usuaris de l’edifici. Es per aquest pati per on s’accedirà als 3 sectors o zones de treball del CONCYTEC.

Descripció:

El projecte es desenvolupa mitjançant 5 passos lògics: 1)Partim del solar i establim els límits de construcció. 2) El projecte creix en el seu límit generant un pati interior. 3) L’edifici s’obre al barri de San Borja, a la seva zona residencial i als diferents espais culturals de l’entorn. 4) El projecte es construeix amb dos façanes diferenciades; la que dona al carrer més propi del lloc; i la que dona al pati interior creant un espai més relaxant. 5) Per millorar la seva eficiència energètica, l’edifici creix segons la seva orientació i assolellament amb la idea d’aconseguir una màxima il·luminació natural a cada una de les zones. 6) Per augmentar la seva Eficiència i Sostenibilitat, es creen sostres/terrasses “verdes” mitjançant l’ús de la terra sostreta de la planta -1.

Descripció:

Una de les principals decisions que vam haver de plantejar a l’inici del concurs va ser la de determinar si construíem un edifici en altura a l’Avinguda Canadà per ser la via de transit vehicular més concorreguda i de major importància. Vam decidir descartar aquesta opció un cop analitzats aquells condicionants del solar que utilitzem per optimitzar l’eficiència i el comportament de l’edifici.

Descripció:

Perquè l’edifici sigues eficient, vam plantejar el projecte mitjançant un “disseny passiu” amb la finalitat d’adequar-se amb la seva condició segons el lloc i la seva climatologia. Això va fer que el nou CONCYTEC es projectés únic i particular en la seva localització. Al aconseguir que l’edifici estigués ben orientat, amb unes altures òptimes i amb una ventilació correcta va fer que reduíssim el consum energètic i per tant, també rebaixéssim la quantitat i/o dimensió dels “sistemes actius” (clima, calefacció, il·luminació artificial, etc.) a col·locar.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Irma Traserra / Ingrid García / Lorena Trinidad / Josu Acebrón

Imatge des de l’Avinguda del Aire mirant cap a l’Avinguda Canadà
En aquesta imatge s’aprecia la relació de l’escala del nou edifici amb el seu entorn més immediat , i es mostra l’accés de vianants obrint-se al barri de San Borja buscant la proximitat del vianant i la proximitat a la zona cultural del lloc

Imatge des de l’Avinguda Canadà mirant cap a l’Avinguda del Aire
Col·loquem l’edifici més baix en l’Avinguda Canadà configurant-se de manera creixent (número de plantes) des del Nord (sortida del sol) fins el Sud evitant que el propi edifici projecti ombres sobre si mateix. En aquesta acció, també aconseguim que des de l’Avinguda Canada es visualitzi la totalitat de l’edifici, cosa que si col·loquem l’edifici en altura davant l’avinguda, aquest taparia la resta del conjunt edificatori que hi hauria al darrera (màxima visualització que fa que es converteixi en una fita icònica de la ciutat)

Av del Aire 525, Lima 15034, Perú


Cantonada Av. Canadà amb l’Av. del Aire

Condicionants urbans
Pròxim al nostre solar es troben àrees residencials d’escala mitja, mitja baixa. Cap al Sud, es troba una nova àrea comercial en creixement, que compta amb centres comercials, restaurants i àrees d’oci. Així mateix, en la mateixa direcció sud-est, es troba un dels pols Culturals més importants de la ciutat, amb equipaments tals com la Biblioteca Nacional, el Teatre Nacional i el Museu Nacional del Perú

Fases de creixement
Edifici de 5 plantes (planta -1 a la Planta 4)

Planta -1
Zona d’aparcament

Secció Longitudinal + Alçat

Planta 1
Accés principal a l’edifici + Zona interior protegida

Imatges del pati interior
Dins d’aquest pati es crea una zona aïllada de l’entorn semblant a un “OASIS”, un lloc protegit del soroll exterior, verd i calmat per afavorir el confort dels usuaris del CONCYTEC

Planta 2
Zona amb l’accés a l’auditori amb la possibilitat de que aquestes peces funcionin de manera independent a l’edifici tancant els dos nuclis més a prop a l’Avinguda Canadà i mantenint només el nucli que abasteix el menjador i la sala d'exposicions

Planta 3
En aquesta planta ens trobem amb part del mòdul de FONDECYT i el mòdul d’òrgans de Línia, aquests compten amb una terrassa creant un espai de relació exterior entre els diferents usuaris de l’edifici

Imatge interior de la planta 3 cap al exterior de l’edifici
Des del interior de l’edifici es tindrà un control visual de tot l’espai (Pati – Edifici – Ciutat)

Planta 4
En aquesta planta ens trobem amb la zona d’Alta Direcció, amb el mòdul del Centre d’investigació i amb una altre Terrassa on es tindrà una visual general de tot l’edifici i de l’exterior del mateix

Concepte de la proposta 1
Esquemes de l’evolució de la fase 1 a la 3

Concepte de la proposta 2
Esquemes de l’evolució de la fase 4 a la 6

Esquemes d’Implantació de la proposta
Ombres projectades (il·luminació natural en el pati central) + Màxima il·luminació natural en les façanes dels edificis + Major superfície verda com espai exterior protegit per l’ús dels usuaris de l’edifici

Cobertes del CONCYTEC
Les coberts de l’edifici es realitzaran aprofitant les terres excavades de la planta -1, on es plantaran especies autòctones del lloc, adaptades al clima local, ajudant a promoure l’hàbit i la biodiversitat de Lima. Per sustentar la plantació, es crea un sistema de reg basat en la instal·lació de doble circuit on es recullen les aigües grises de l’edifici per transportar-les a la planta -1, on seran filtrades i emmagatzemades, per després, portar-les a les diferents cobertes vegetals i regar aquelles especies que es plantin mitjançant un sistema de degoteig

Eficiència energètica
Es realitza una simulació energètica de l’edifici per obtenir aquelles dades que poden ajudar a conèixer millor l’eficiència energètica del nou CONCYTEC. Aquestes dades han estat determinants per desenvolupar un criteri projectual en el disseny del centre, i per estimar/ avaluar els diferents consums energètics produïts dins de l’edifici