OF - SOC

OF - SOC

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip

Descripció:

El projecte consisteix en una ampliació i adequació parcial d’un edifici existent – CIFO de Salt - per a convertir-lo en unes noves oficines pel SOC de la Generalitat de Catalunya. Els objectiu principal a aconseguir dins del projecte es basa en incrementar la superfície de les actuals Oficines de Treball del SOC, contingudes dins del CIFO, per ampliar-les i adequar-les normativament.

Tipologia:

Oficines / Rehabilitació

Promotor:

Generalitat de Catalunya

Situació:

Salt - Girona

Any:

2017

Superfície Construïda:

1.105 m2 + 757 m2

Cost del projecte executiu (PEM):

1.492.291,19 €

Cost / m2:

801,44

Qualificació energètica:

A / A

Client:

SOC - Generalitat de Catalunya

Descripció:

El projecte es situa just al límit municipal de Salt i la ciutat de Girona, en la seva zona est del municipi. L'accés principal a l'edifici es realitza pel carrer Alfons Moré, 1.

Descripció:

Actualment, l’edifici té una planta en forma de U amb tres volums diferenciats: el volum dels tallers es desenvolupa en planta baixa i altell, el volum de les aules es desenvolupa en dues plantes i el tercer volum de aules i despatxos en planta baixa. La intervenció estarà emmarcada dins del volum 1 i 2. La idea del projecte es no ocupar més superfície del solar, enderrocar parcialment part de l’edifici, i crear un nou edifici separat físicament de l’edifici existent, dins la nova petja deixada per l’enderroc realitzat. Uns dels objectius principals es la separació funcional de las dues activitats que actualment es realitzant en el edifici – Programa Docent / CIFO + Programa Oficines / OT – entenent que aquests 2 programes han de funcionar independentment l’un de l’altre sense necessitat d’interactuar l’un amb l’altre. Aquest fet implica que el volum resultant de la unió d’aquests 2 edificis, tingui 2 accessos diferenciats. El nou accés a les oficines (OT) del SOC es realitza a través del porxo d'entrada, per un accés lateral independent a l'accés principal del CIFO. Amb això aconseguim independitzar els accessos evitant possibles conflictes d'ús entre tots dos programes.

Descripció:

La intervenció està emmarcada dins el volum existent ja que la idea del projecte es basa en "no" ocupar més superfície dins del solar. Enderroquem parcialment part de l'edifici, i creem un nou edifici separat físicament de l'edifici existent dins de la nova empremta deixada per l'enderrocament realitzat. Aquesta acció comporta que tinguem "dos edificis separats en un de sol".

Descripció:

L'edifici existent es caracteritza per disposar d'una planta molt heterogènia des del punt de vista estructural. Des d'un primer moment es va tenir en compte les prestacions mecàniques de l'estructura existent, així com la seva disposició en planta, eren poc útils per a les noves prestacions del nou edifici, especialment per disposar d'una planta més respecte a la de la construcció actual . En aquest sentit es va proposar una reforma estructural pràcticament integral.

Descripció:

La façana proposada està formada per una doble pell exterior que recobreix el nou edifici amb l'objectiu d'aconseguir un edifici el més eficient possible. Gràcies a diverses estratègies constructives, i d'implantació d'instal·lacions, s'ha aconseguit obtenir una qualificació energètica A / A.

Descripció:

El nou edifici s'ha dissenyat per a prestar serveis al SOC, i millorar i implementar noves instal·lacions a l'edifici existent del CIFO.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Sara Peinado

Estructures:
Roger Señís

Instal·lacions:
Oriol Ruiz

Pressupost del projecte:
Irma Traserra


Perspectiva de la intervenció


Perspectiva de la intervenció

Carrer Alfons Moré, 1 - 17190 Salt, Girona


Fotomuntatge d'abans i després de la intervenció


Perspectiva aèria Nord-oest - Cos nou + Cos existent


Perspectiva aèria sud-oest- Cos nou + Cos existent


Planta Baixa - Existent


Planta Baixa - Adequació


Planta Primera - Ampliació


Perspectiva – Distribució interior


Enderroc volum existent


Nou edifici + edifici existent


Vista model estructural


Sistema constructiu de la nova façana


Alçat de la nova façana

Oficines - SOC - Generalitat de Catalunya