IES

IES

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Eficiència
Equip

Descripció:

Proposta basada a partir d’una sèrie d’elements característics com l’adaptació topogràfica de la proposta a “les terrasses existents”, el seu posicionament front l’orografia del terreny i la seva relació paisatgística front el poble, fan d’aquesta proposta una nova ICONA pel poble, on “ESTAR” present (edifici singular) no es contradirà mai amb el “COMPARTIR” l’entorn (espai públic). La seva integració urbana, la seva comunicació directa amb els equipaments existents i la seva relació visual amb el poble fan d’aquesta proposta un referent docent dins del paisatge urbà d’Ullastrell.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

Ajuntament d'Ullastrell

Situació:

Ullastrell, Barcelona

Any:

2010

Superfície Construïda:

5.500m2

Descripció:

Solar situat a l’entrada del poble d’Ullastrell, entre la carretera BV-1203, la piscina municipal i el Casal Cultural del poble.

Descripció:

La proposta es configura a partir d’unes edificacions que es situen a la part més elevada del solar; aquestes s’acomoden topogràficament a les “terrasses originals” del solar deixant la part més deprimida del solar sense construir (pista esportiva + zona de patis) millorant la relació visual i de fluxos entre els diferents equipaments municipals del poble.

Descripció:

L’edifici “deixa veure” i es “deixa mirar”; la seva integració dins del solar el fan permeable als edificis veïns i al propi poble. Les Referències importants d’Ullastrell (Turó del rector, Campanar de l’església, Casal Cultural, Pista esportiva, Piscines, etc) seran vistes des de la Nova Escola i la seva cinquena façana, convertida en espai públic, donarà un alt valor afegit a l’entorn més immediat, present i futur, del poble d’Ullastrell .

Descripció:

Dins de la proposta es realitza un estudi d’assolellament per tal de poder obtenir aquells valors que ajudaran a conèixer millor la correcta eficiència energètica de l’edifici. Es proposen millores “actives” i “passives” per a millorar el seu rendiment i optimitzar el seu consum.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Laura Alcaraz / Andreia Faley

Render de la Poposta mirant cap el ”Turó d’Ullastrell”

Render de la Poposta amb accés al costat del casal

Imatge de la proposta des de la carretera

BV-1202, 08231 Ullastrell, Barcelona

Emplaçament

Planta
Nivell P2,1 i B

Axonometria
Nivell P2,1 i B

Planta
Nivell -1

Axonometria
Nivell -1

Planta
Nivell -2

Axonometria
Nivell -2

Planta
Nivell -3

Axonometria
Nivell -3

Seccions del projecte

Axonometria 1

Axonometria 2

Axonometria 3

Estudi de l'assoleig
12 mesos