ENCANTS

ENCANTS

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip

Descripció:

El projecte aprofi ta el desnivell natural dels carrers per crear 2 nivells diferenciats. En el primer es genera una gran plaça mantenint el caràcter identitari de l’antic Mercat, i en el segon, es dona continuitat a les voreres dels carrers veïns donant-los més amplitut per on es podrà visualitzar en conjunt de la plaça. Finalment es genera una coberta com a element icònic que donarà caràcter i singularitat al edifici .

Tipologia:

Equipament

Promotor:

BIMSA

Situació:

Glories, Barcelona

Any:

2008

Superfície Construïda:

8.500 m2

Descripció:

El projecte s’emplaçava als “Jardinets del Bosquet dels Encants”, zona afectada pel nou planejament urbà que configurava la Plaça de les Glòries i els seu voltants com a centre urbà de connexió entre Poblenou 22@, l’Eixample i Ciutat Vella de Barcelona. La parcel•la dels Jardins del Bosquet on aniria el nou mercat es va separar en dues pastilles originant-se un nou vial comunicant el c/Castillejos amb l’avinguda Meridiana de manera perpendicular. El solar destinat a ésser el nou Mercat dels Encants adopta una forma triangular amb pendent pronunciat cap el c/Castillejos.

Descripció:

Dins del projecte es generen tota una sèrie de zones verdes acotant l’espai de venda dins de l’espai Públic. Quan el Mercat està en funcionament aquest s’omple de “vida” amb parades exteriors i zones de subhasta; quan el mercat és tancat, aquest espai es converteix en una gran plaça cívica per fer-hi activitats mantenint aquesta idea de gran atri cobert i obert a la ciutat.

Descripció:

Per la realització de la volumetria del projecte es va utilitzar l’Alogaritme de Voronio. Inicialment varem prendre un grup de punts extrets de la morfologia de la plaça del nou mercat per seguidament construir les diferents bisectrius entre uns punts seleccionats i tots els restants del grup. Els diagrames de VORONOI són una classe de patrons anomenats “Direcht Let Tesseletions” i aquests es donen espontàniament dins de la naturalesa.

Descripció:

Estava previst que l’estructura del projecte s’analitzés mitjançant programari d’elements finits donant-nos les coordenades exactes per tal de realitzar tota l’estructura eliminant tota possibilitat d’error. Amb les dades extretes podriem introduir-les en un sistema computacional de fabricació per tal de construir l’estructura generant elements en taller i agilitzar així seva posada en obra.

Descripció:

El projecte contemplava una SIMULACIÓ VIRTUAL (ENERGÈTICA) de la nova coberta de la plaça del MERCAT DELS ENCANTS per tal de realitzar un anàlisis tèrmic i lumínic del material utilitzat (coixins EFTHE) i poder calcular així el seu cicle de vida. Aquest càlcul ens va permetre adaptar i millorar tots aquells aspectes tant tèrmics, com acústics i permeabilitat de la Plaça aconseguint una bona optimització pel que fa el manteniment i la despesa energètica produïda en l’espai generat.

Descripció:

Us presentem 2 videos; el primer mostra la volumetria del edifici de la nostre proposta pel nou mercat dels encants; i el segon mostra la fase de creació de l’estructura de la coberta mitjançant l’Algoritme de Voronoi.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Carlos de la Barrera / Vera Maria Esteves / Alvar Cortada / Mireia Admetller / Claudia Carrasco

3D:
Marc Casany / Andreia Faley

Video:
Marc Casany / Carlos de la Barrera

Av. Meridiana, 69, 08018 Barcelona, Barcelona

Video Concurs

Creació Coberta - Algoritme de Voronoi