ALMAR

ALMAR

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip

Descripció:

Concurs restringit d’idees pel disseny dels espais interiors (lobbies) de dos edificis d’oficines situats a la Gran Via de les Corts Catalanes, nº 866 i 872, ubicats en la mateixa illa del Centre Comercial “Les Glories”. El factor a tenir en compte en aquest concurs és la impossibilitat de poder accedir al actuals lobbies des del mateix carrer, obligant al vianant o usuari a pujar una planta per aconseguir arribar al vestíbul de cada un dels edificis. A aquest fet se l’hi suma l’existència d’uns locals comercials en planta baixa, que no són accessibles des del carrer i que generen un volum que talla en la seva totalitat, qualsevol tipus de comunicació entre el carrer interior del centre comercial amb l’altre extrem del complex. L’existència d’aquests locals comercials en planta baixa actuen com a barrera física entre els carrers i provoquen que els halls d’accés a les oficines tinguin que situar-se en la planta primera, dificultant així el accés a peu des de el carrer.

Tipologia:

Oficines / Rehabilitació

Promotor:

Almar Consulting

Situació:

Barcelona

Any:

2015

Superfície Construïda:

1.500 m2

Descripció:

L’àmbit d’actuació es troba a la Gran Via de Les Corts Catalanes, a l’altura de la plaça de “Les Glòries”; essent aquesta una de les vies amb més tràfic de tota la ciutat. Les voreres d’aquesta Via són estretes, la qual cosa dificulta l’accés als lobbies.

Descripció:

Es presenta la proposta pels dos nous lobbies dels edificis a rehabilitar tenint en compte l’accessibilitat directa des del Carrer Gran Via i la connexió amb els locals comercials al recinte de “Les Glòries”. Els lobbies tindran dues entrades: una des del Carrer Gran Via i l’altre des del interior del recinte comercial. Aquest fet portarà una major flexibilitat per l’usuari a la hora de poder creuar des del Carrer Gran Via fins a l’Avinguda Diagonal sense necessitat de salvar cap desnivell, a part de reduir els problemes d’accessibilitat actuals millorant la connectivitat entre oficines, centre comercial i carrer.

Descripció:

Un dels objectius principals del projecte va ser aconseguir la comunicació tant física com visual entre el carrer interior del Centre comercial amb la Gran Via per facilitar l’accessibilitat i la comunicació entre el recinte comercial i les oficines.

Descripció:

Es decideix realitzar els dos lobbies amb la mateixa composició perquè cada un tingui una mateixa línia visual atorgant-los la mateixa importància (mateixa tipologia física d’espai i de materials), i aconseguint d’aquesta manera no discriminar unes oficines respecte a les altres. La disposició de les escales mecàniques ha estat triada tenint en compte la disposició estructural existent. Es configura una direccionalitat depenent dels pilars existents de cada planta.

Descripció:

La proposta te una major transparència i il·luminació en tots els seus espais (lobbies/ galeria/ local/ carrer) aconseguint que des del Carrer Gran Via es pugui tenir visibilitat i llum natural fins al passatge interior de “Les Glories”. Els locals comercials existents tindran visibilitat des del Carrer Gran Via, i per tant, milloraran l’atracció del seu producte que serà visible des de la Gran Via.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Irma Traserra / Sonia Lamesa / Josu Acebrón

Façana proposada
Nova façana Gran Via 866 – 872

Lobby Proposat
Espai interior del Lobby mitjançant 2 trams d’escala que s’adapten a l’estructura existent

Terrassa posterior
Zona exterior dels edificis d’oficines que comuniquen amb el Centre Comercial

Calle Gran Vía de Las Cortes Catalanas 866 – 872, 08018 Barcelona, Barcelona


Carrer Gran Via 866-872

Estat Actual
Les oficines i els locals comercials no tenen accés ni comunicació possible per la Gran Via, a més, els locals existents fan de barrera física dificultant l’accessibilitat als edificis d’oficina

Proposta Plantejada
Es generen els dos lobbies en planta baixa comunicant interior-exterior del centre comercial

Axonometria proposada
Es decideix realitzar ambdós lobbies amb una mateixa composició perquè cada un guardi una mateixa línia visual atorgant-los la mateixa importància

Comparativa / Secció 1
La disposició de l’escala mecànica salva els diferents nivells del projecte per arribar accedir a les oficines

Comparativa / Secció 3
Des del punt de vista intermedi (Planta Altell – P1) s’aconsegueix visualitzar tot el pati exterior, a part, de tenir un control visual tant de la planta baixa com de la segona planta

Abans vs Després
Comunicació visual dels locals comercials interiors des del Carrer Gran Via

Abans vs Després
Accés als lobbies de les oficines des de la part interior del recinte comercial

Esquema 1
Una de les primeres opcions plantejades va ser la de enderrocar tot el paquet de locals existents de la Planta Baixa per donar continuïtat al carrer interior amb la Gran Via, però aquesta opció va ser descartada per la pèrdua de la renta dels locals per part del client i pel tall que generava en la comunicació interior dels edificis

Esquema 2
Finalment l’opció triada va ser la de mantenir els locals comercials existents i permetre l’accés als lobbies des de la planta baixa (Gran Via) millorat així la comunicació física i visual amb la part interior del recinte comercial

Axonometria proposada
Es realitzen els dos lobbies iguals

Especejament
Lobby Gran Via 872

Especejament
Lobby Gran Via 866

Eficiència lumínica
La il·luminació natural creua tot el projecte provocant un estalvi energètic important