Vallcarca

Vallcarca

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Equip

Descripció:

La finalitat del projecte és la millora i posada en valor de l'entorn de la "Font de Sant Salvador" ja que actualment el lloc té un aspecte molt degradat. L'àmbit de millora es compon de tres espais: L'accés al Parc (Forat del Vent), les escales forestals que connecten l'entrada amb el barri del Coll i la font de Sant Salvador. El projecte contempla la restauració de tot el conjunt, incloent, font, neteja de canal i got, paraments verticals, paviments i recuperació de la ceràmica.

Tipologia:

Urbanisme / Paisatge

Promotor:

BSM - Barcelona Serveis Municipals SA

Situació:

Zona del 'Bosque de Vallcarca'

Any:

2016

Superfície Construïda:

8.000 m2

Cost del projecte executiu (PEM):

469.020

Cost / m2:

58,62

Client:

Ajuntament de Barcelona

Descripció:

El projecte s'ubica a la zona forestal del nord del Park Güell, entre la porta del Forat del Vent i l'Hort de l'Avi ia la zona anomenada el "Bosc de Vallcarca". L'entorn del parc es caracteritza per una configuració predominantment còncava i accidentada. L'àmbit està orientat a nord-oest, en una de les muntanyes que envolten el pla de Barcelona anomenada Muntanya Pelada, al terme municipal de Gràcia, amb un desnivell d'uns 60m i una elevació sobre el nivell del mar entre els 210 i 150 metres.

Descripció:

Les intervencions del projecte son; Accés al parc pel Forat del vent – es realitzen els treballs necessaris per a recuperar el nivell original del pendent del paviment i proporcionar una evacuació d’aigua adequada. Es realitzen noves pendents amb la conseqüent millora del drenatge, es reposiciona el paviment del sauló per un estabilitzat amb contingut de calç per millorar el comportament front l’escorrentia i es saneja i restaura la porta d’accés existent. Escales connexió Forat del vent / Barri del Coll – es realitzen els treballs necessaris per a recuperar l’estat de conservació i de funcionalitat de l’escala actual per adequar-la a un ritme d’esglaons més còmode. Es realitza un nou paviment amb sauló estabilitzat amb contingut de calç per millorar el comportament front l’escorrentia, i s’introdueixen nous esglaons de fusta per facilitar el pas i suavitzar el desnivell actual. Parc de la Font de Sant Salvador – es realitzen diferents actuacions per tal de posar en valor la zona de la Font i dels seus entorns ja que actualment la zona té un aspecte molt degradat. Es realitza una restauració de tot el conjuntincloent; font, paraments frontals i laterals, recuperació i restauració ceràmiques, canal i vas d’aigua, paviments i revestiments respectant tipus de materials i acabats.

Descripció:

Durant els anys 1960 i 1970, als jardins de la Font de Sant Salvador s’hi van produir nombroses actuacions, que van viure una època d'esplendor sota les directrius de Lluís Riudor i Joaquim Casamor. Segons la gent del barri, aquest lloc tenia un encant especial, tant per la seva vegetació riberal, predominant els plàtans i antigament a l'ombra d'un bonic exemplar de Freixe de fulla gran. Sobre els bancs laterals lluïa un trencadís de ceràmica blava que actualment ja no hi és.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Alejandra Crespo / Alexandre Esteva

Instal·lacions:
Oriol Ruiz

Pressupost del projecte:
Irma Traserra

“Forat del Vent”
Accés a la zona forestal des Parc Güell

Escales connexió accés "forat del Vent" amb el barri del Coll

Font de Sant Salvador

C/ Torrent del Remei 18 - 08023 Barcelona

Àmbit
A l'àmbit del projecte es pot accedir per tres punts. El primer des de la porta del Forat del Vent, el segon pel carrer Torrent del Remei i el tercer pel carrer Coll del Portell.

Neteja i desbrossament del Bosc de vallcarca

Actuació accés Parc Güell

Àmbit "escala de Bosc"
Zona unió escala amb camí

Àmbit "escala de Bosc"
Patologia originada pel vessament

Us de la fotogrametria 3D urbana en les fases d'estudi i disseny de la nova escala forestal.

Àmbit de la Font de Sant Salvador

Àmbit de la Font de Sant Salvador
Primera plataforma

Àmbit de la Font de Sant Salvador
Tercera plataforma

Àmbit de la Font de Sant Salvador
Quarta plataforma

Croquis tram escala
Segona plataforma

Estat actual escales 2 plataforma

Croquis Font sant salvador

Estat actual font sant salvador

Croquis escales accés barri del Coll

Estat actual escales acés barri del Coll