PISCINA

PISCINA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip
Premis

Descripció:

Projecte Executiu basat en la realització d’un equipament esportiu municiapl format per una Piscina Coberta (Consell Català de l’Esport – PCO 2 ) i un gimnàs amb varies sales de Fitness i d’activitats grupals. El projecte es caracteritza per la seva implantació, ja que aquest es conecta a un poliesportiu existent configurant un nou volum i facilitant així la gestió comuna de la zona esportiva de Sant Joan de Vilatorrada.

Tipologia:

Equipament esportiu

Promotor:

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Situació:

Sant Joan de Vilatorrada

Any:

2007

Superfície Construïda:

3.700 m2

Descripció:

El terreny on es situa el futur projecte està a l’àmbit de la Zona esportiva municipal de Sant Joan de Vilatorrada (zona nord del municipi) configurant una gran pastilla esportiva. L’àrea d’intervenció es caracteritza per estar entre un poliesportiu existent i una zona de pistes de tennis acotant l’espai a construir.

Descripció:

El projecte es configura en tres nivells; el primer del qual està a cota deprimida respecte l’accés, minimitzant així els moviments de terres del projecte; al segon nivel trobem el futur accés al complexe esportiu, l’accés interior amb el poliesportiu existent i tot el programa bàsic que considera el PCO-02. En el tercer nivel trobem un bar amb Terrassa amb entrada i sortida independent al carrer i tota una sèrie de terrasses que permetrà a l’usuari no sols veure l’interior de la piscina sino gaudir de les visuals cap a la zona oberta que limata amb la zona esportiva de Sant Joan de Vilatorrada i el riu Cardener.

Descripció:

Una de les premises del projecte va ser la d’organitzar tot el programa al voltant de les piscines tenint sempre en compte la connexió amb el poliesportiu existent. Amb aquest fet el que es va voler reforçar va ser el carácter unitari de la peça entenent ambdues construccions, existent i futura, com un sol edifici.

Descripció:

Un dels principals objectius del projecte va ser el de controlar la seva economía amb detalls constructius coherents i de durabilitat contrastada. Dins d’aquesta premisa, les finestres del projecte es varen realizar mitjantçant unes claraboies prefabricades que es van dissenyar per a que aquestes funcionessin verticalment. Respecte els acabats del projecte, es va voler singularitzar la zona de las piscina aplicant una làmina continua en façana i coberta amb làmines de coure; material que s’aniria transformant amb el pas del temps adquirint una tonalitat blava-verdosa propia de l’aigua.

Descripció:

El projecte té una especial cura en oferir una imatge exterior moderna i atractiva amb uns interiors lluminosos, de gran riquesa espaial i amb visuals obertes cap a la zona verda que limita la zona esportiva i el riu Cardener, que invitarà a gaudir i relaxar-se amb la pràctica esportiva.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Álvaro Méndez Boo

Estructures:
ATEH – ESTRUCTURAS

Instal·lacions:
Igone López / Amancio García / Nacho Aso

Pressupost del projecte:
Carlos Garín

3D:
Andreia Faley

Piscina Coberta
Accés Principal

Piscina Coberta
Acceso Zona Terraza + zona Bar-cafetería

Maqueta 1
Poliesportiu existent + piscina municipal

Maqueta 2
Piscina Coberta Municipal + Sala Fitness

Maqueta 3
Espai públic d'accés a la zona esportiva

BV-3008, Joan de Vilatorrada Sant

Àrea d'actuació
Àrea de construcció de 1.652 m2

Emplaçament
Connexió Poliesportiu existent amb el futur projecte de la Piscina Coberta Municipal. Connexió en el nivell 2

Nivell 0
Sales d'activitats i gimnàs + Zona d'instal·lacions de la piscina

Nivell 1
Zona d'administració i connexió amb el poliesportiu existent + Piscina PCO2 i zona de Spa + vestuaris

Imatge 1
Vista interior piscines

Nivell 2
Zona de Terrasses + Bar cafeteria + vending

Imatge 2
Vista interior piscines des de Bar Cafeteria

Imatge 3
Vista interior piscines des de Terrassa exterior


Secció longitudinal 1


Secció longitudinal 2

Axonometria 1
Zona piscines + estructura de fusta

Axonometria 2
Zona piscines + espai interior

Croquis inicials

Croquis inicials
Connexió Poliesportiu existent

Croquis inicials
Zona de terrasses i visuals a l’interior / exterior de la piscina

Primeres maquetes
Volumetria general del nou equipament.

Estudis
Obertures i tancaments

Estudi Finestres
Obertures del projecte mitjançant "bombolles" tridimensionals donant volum a les finestresmitjantçant el redisseny d'elements tipus claranoia.

Estudi Finestres
Procés de muntatge i composició d'elements per garantitzar l'estanqueïtat de l'element.

Estudi Pell-Façana
Sistema de doble curbatura mitjançant suports de vigues de fusta laminada i sistema TECU CLASSIC amb safates de coure recubrint tot el sistema

Estudi Pell-Façana
Maqueta d'estudi del sistema estructural

Nivell 0
Sales d'activitats i gimnàs + zona instal·lacions de la piscina

Nivell 1
Zona d'administració i connexió amb el poliesportiu existent + Piscina PCO 2 i zona de Spa + vestuaris

Nivell 2
Bar cafeteria + Zona vending

Nivell 2
Zona terrasses

Nivell 3
Coberta Piscina

Nivell 3
Coberta Cafeteria + Piscina