BRASIL

BRASIL

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Eficiència
Equip

Descripció:

La nostra proposta pel ‘Sistema Fecomercio – RD,DRDC i SENAC’ tenia entre els seus objectius integrar tots els seus serveis en una única estructura mitjançant la construcció d’un conjunt d’edificis on els seus valors més representatius estiguessin en potenciar la formació dels seus usuaris, promoure la relació entre ells i fomentar la innovació dels seus espais.

Tipologia:

Urbanisme / Equipament

Promotor:

Sistema Fecomercio - RS

Situació:

Porto Alegre - Brasil

Any:

2011

Superfície Construïda:

200.000 m2

Descripció:

El solar està ubicat al nord de la ciutat de Porto Alegre; una nova zona de creixement per a la ciutat que conforma el límit entre la ciutat de Canoas i el propi Porto Alegre (punt central entre les dues ciutat). Aquesta ubicació fa que el projecte tingui un enorme potencial pel sector terciari convertint-se en un solar atractiu per l’oci i el comerç.

Descripció:

El projecte s’ubica a la cota +3 del solar (Planta Baixa) degut al seu alt grau d’inundabilitat. Per poder afrontar aquest condicionant, el projecte s’adapta a una topografia artificial amagant la zona d’aparcament en PB i donant com a resultat un edifici que es fon amb el paisatge. En P1 es situa espais com el centre d’actes, zona de cafeteria amb Terrassa, gimnàs, etc. A la resta de plantes estan destinades a ús administratiu i centre educacional.

Descripció:

La idea es va basar en crea un nou paisatge, una nova topografia, on els edificis s’integressin en un entorn verd formant part de la naturalesa. Es va crear un aparcament en 2 fases: la primera fase es construeix sota dels edificis per obtenir un accés directe a ell i la segona fase s’estén pel solar formant un gran pulmó verd central (pati), ventilant i il·luminant tot l’aparcament. La coberta de l’aparcament es va transformar en un gran parc públic donant continuïtat al paisatge creant a l’exterior i donant servei als edificis existents mitjançant la creació de terrasses i places públiques.

Descripció:

EL projecte es desenvolupa mitjançant una línia de Nord a Sud amb un petit ZIG-ZAG; els volums es van desenvolupar en aquesta línia de manera creixent i fragmentada, amb més alçada, a mida que s’apropaven a la part nord del solar. Aquest fet provoca que els volums de l’edifici no projectin ombra sobre si mateixos i que s’afavoreix la ventilació provocant una major sensació de confort en clima humits.

Autor:
Marc casany

Arquitectura:
Laura Alcaraz / Andreia Faley

Vista general del conjunct
Parc + terrasses + edifici

Visió àrea del conjunct
Parc + terrasses + edifici

Vista de l'accés principal del conjunt d'edificis

Parc del conjunt

Av. Dique, 800 - São João, Porto Alegre - RS, 90200-260, Brasil

Emplaçament

Planta baixa (aparcament) + Zona accesos + fases constructives

Planta baixa (aparcament) + planta 1 (Terrassa)

Esquemes Plantas Pis

Secció Longitudinal 1

Secció Longitudinal 2

Croquis del plantajament del Hall + zona d’exposició + zona oci

Axonomotria funcionament planta baixa + planta 1

Relació visual des de la P1 (Terrassa sobre l’aparcament) fins PB (zona d’accés exterior – Hall)

Esquema estructural i funcional de les plantes pis

Assoleiament Orientacions Nord

Assoleiament Orientacions Sud