VILASECA

VILASECA

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Video
Equip

Descripció:

L’objectiu del projecte es va basar en la rehabilitació integral del Castell de Vila-Seca del mateix municipi. L’immoble estava integrat dins del Patrimoni Històric Espanyol com un ‘Be d’Interès Cultural (BIC)’ pel Ministeri d’Educació i Cultura Espanyol i aquest presentava series patologies i deficiències que posaven en perill la seva pròpia integritat física. La seva adequació va comptar, a més a més de dotar l’edifici de totes les garanties estructurals, amb un equipament de caràcter municipal i polivalent per usos administratius i/o culturals per la pròpia administració.

Tipologia:

Rehabilitació

Promotor:

Ajuntament de Vila-Seca

Situació:

Vila-Seca, Tarragona

Any:

2011

Superfície Construïda:

1.950 m2

Descripció:

Situat al nord de l’actual nucli urbà de Vila-seca, la seva silueta destaca per sobre de la frondosa pineda que l’envolta. El solar està al límit est del nucli històric de Vila-seca. La parcel.la es de geometria rectangular i de topografia plana. La parcel.la forma part del sistema privat de parcs.

Descripció:

Ens trobem davant d’un edifici de planta més o menys quadrada, que es desenvolupa en planta baixa, planta noble i planta sota coberta. La nova rehabilitació contemplava una sèrie de transformacions per convertir-lo en un espai cultural i administratiu, projectant oficines, sales polivalents, sales de reunió, biblioteca, una sala d’actes, una cuina, un menjador-office i una zona d’administració.

Descripció:

La intervenció va contemplar la incorporació d’un nou nucli de comunicació vertical amb una escala, ascensors i banys a cada un dels diferents nivells. Les plantes es definien de baix a dalt amb un ús majoritàriament administratiu i institucional (públic). La planta baixa s’incorpora a una sala d’actes com un únic element de pública concurrència.

Descripció:

S’aprofita la reforma estructural per substituir els forjats originals (entramats de fusta) generant d’aquesta manera uns espais diàfans més flexibles. El projecte també va contemplar la realització d’unes noves instal·lacions climatitzant i calefactant cada un dels espais del Castell.

Descripció:

El projecte inclou un tancat perimetral del solar que substitueix el mur existent. El concepte del tancat consisteix en obtenir la màxima transparència entre els límits del solar convertint els jardins del Castell en un espai públic mitjançant una nova tanca transparent permetent la integració visual del bosc amb el seu entorn urbà més proper.

Descripció:

La finalitat del projecte de rehabilitació tenia 2 objectius clars; per un costat garantir l’estabilitat física de l’edifici, l’estructura interior del qual, es trobava en un estat avançat de deteriorament per la presencia d’agents xilòfags en forjats i bigues de fusta i per l’altre dota d’un ús renovat la totalitat de la superfície construïda del Castell.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Soledad Margherit

Estructures:
Valentín de Carlos / Ana Andrade

Instal·lacions:
Pablo Jorge Vispo / Albert Recasens / Alexis Agustí / Vicente Montoya

Pressupost del projecte:
Carlos Garín / Ester López

3D:
Ismael Vega

Accés secundari
Façana sud-oest

Façana sud-est

Façana nord-est

Imatge torre principal

Imatge interior de l'accés principal al Castell

Sala noble
Planta Primera Estança sud

Sala noble
Planta Primera Estança nord

Carrer del Castell, 38, 43480 Vila-seca, Tarragona, España


Imatge del parc del propi Castell

Planta Baixa
Distribució existent a enderrocar

Planta Baixa
Nova distribució

Planta Primera
Distribució existent a enderrocar

Planta primera + altell
Nova distribució

Planta Segona
Distribució existent a enderrocar

Planta Segona
Nova distribució

Secció Castell de Vila-Seca

Alçat sud-est + nord-est

Secció transversal
Visió del nou nucli d'escales

Visió del nou nucli d'escales

Secció longitudinal
Visió de la zona altell de la planta 1

Visió de la nova zona altell de la P1

Croquis esquema estructural de la zona asceonsor i zona altell

Zona d'afectació de la nova estructura per la col·locació de l'altell

Bigues de fusta existents a la PB

Forjat Planta 2 afectat per agents xilòfags

Nou reforç estructural de la coberta

Forjat P2 afectat per agents xilòfags

Àmbit del nou tancament

Mur perimetral existent a enderrocar

Diseny del nou tancat perimetral

Transició entre el carrer existent i el parc del castell

Nivell de transparència del nou tancament