RTM

RTM

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Video

Descripció:

El projecte es basa en la realització d’un estudi volumètric i paisatgístic d’un edifici per a la nova seu de la RTM, unes noves oficines, una zona logística i un gran espai de magatzem per al Consell Insular. L’objectiu es relacionar aquesta nova construcción amb les infraestructures i transports de la ciutat de Palma de Mallorca i garantitzar així la fàcil accessibilitat rodada al edifici potenciant l’ús de centre logístic de gran envergadura.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Consell Insular – Mallorca

Situació:

Palma de Mallorca - Illes Balears

Any:

2009

Superfície Construïda:

17.000 m2

Descripció:

El estudi partia d’una parcel.la desocupada ubicada al costat de L'Hipòdrom Són Pardo, de 16.658 m2 i que actualment està qualificada com a equipament esportiu . Un dels primers objectius va ser modificar la clau urbanística per a convertir-la en zona administrativa permetent augmentar el seu sostre màxim fins aconseguir prop d’uns 10.000 m2 construïts, superfície necessària per a construir la futura RTM, oficines i un centre logístic d‘envergadura important.

Descripció:

Es va plantejar que la nova edificació al costat de l'actual Hipòdrom Son Pardo. Aquesta era una zona amb gran accessibilitat (situada a la cruïlla de la Ma-11 i la Ma-20), idònia per a funcions que requerien un accés rodat intens. En aquest edifici es situarien les funcions logístiques, d'emmagatzematge, de parc mòbil i de Ràdio Televisió de Mallorca. Dins la proposta es preveu la creació de sostre lliure que permetés ser cedit a tercers per a la seva explotació per a un us d’oficines.

Descripció:

Vídeo de la presentación de la volumetria de la nova seu de la RTM i la seva relación amb l'entorn.

Proposta
Parcel.la Son Pardo

Proposta
Volumetria Son Pardo

Carrer Hipodromo son Pardo, 2, 07004 Palma, Illes Balears, España


Solar veï de l’Hipódrom Son Pardo

Emplaçament

Estudi de l'accessibilitat de l'edifici Son Pardo i la seva relació amb l'entorn

Estudi paisatgístic
Solar Son Pardo

Volumetria de la nova seu de la RTM + oficines