BSC

BSC

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Construcció
Eficiència
Equip

Descripció:

El nou Barcelona Supercomputing Center va ser un projecte que es va generar a partir d’una simbiosi perfecte entre un edifici existent (cotxeres de Can Girona) i una altra nova creació. La idea es va basar en crear un edifici que estigués present però que compartís el lloc, un volum que interactués amb l’espai públic existent, oxigenant-lo i vertebrant-lo; i que pontenciés tot el conjunt arquitectònic de l’emplaçament sense renunciar a l’entorn paisajístic del lloc.

Tipologia:

Equipament

Promotor:

BSC

Situació:

Barcelona

Any:

2008

Superfície Construïda:

15.000 m2

Descripció:

Les característiques físiques de l’emplaçament van condicionar l’ordenació de tot el conjunt arquitectònic. El bosc, els camins, el verd , l’aigua, tots aquests elements varen influir en la disposició i la forma del nou BSC. L’edifici segueix la voluntat de recuperar les linies, les textures i els cromatismes de les antigues cotxeres i cavallerisses de Can Girona.

Descripció:

El projecte s’emplaça entre dos edificis existents (cotxeres + actual supercomputing) acomodantse a la topografía de l’entorn, respectant també l’actual paseig del parc públic de Can Girona. Gracies a la disposició compacte de les peces del programa i al seu agrupament es va poder aconseguir un funcionament clar i entenedor. La unió de les pastilles va ajudar a posar ordre a un esquema funcional complexe i amb multiplicitat d’usos i funcions.

Descripció:

El diàleg entre l’espai urbà i el nou complex del BSC es produirà tant des de l’interior a l’exterior com de l’exterior a l’interior gràcies a la pell vidriada que s’hi col•locarà. Des de dins, es podrà copsar el llac, les cotxeres, el jardí de Torre Girona, etc; des de fora, l’edifici es desenvoluparà com un element públic, urbà, on la gent passejarà, s’acostarà i mirarà.....un edifici que “ESTARÀ” present a la vegada que “COMPARTIRÀ” espai públic.

Descripció:

Pel que respecte la seva construcció i materialitat, es va realitzar una petita simulació energètica per tal d’obtenir aquells valors que ens ajudessin a conèixer millor la seva eficiència tèrmica i estudiar així els diferents consums energètics produïts dins de l’edifici. Aquest fet ens va portar a dissenyar una façana que pogués servirse de mitjans passius, amb materials no sofisticats i de cost raonable. Varem recorrer a un element clàssic de l’arquitectura popular com era el “ràfec”, dimensionant-lo de tal manera per tal d’evitar una radiació directa en les façanes. Només amb aquest gest podríem arribar a estalviar fins a un 62% la radiació solar incident a la façana, obtenint un estalvi del 100.000Kw aprox. de consum elèctric net a l’any, i una reducció de 40 tones d’emissió de CO2 a l’atmosfera.

Descripció:

L’edifici es configura de manera creixent (nombre de plantes) des de Est a Nord evitant d’aquesta manera l’ombrejament sobre si mateix i sobre els edificis veïns. Totes les façanes tenen llum natural degut a la configuració que té la nova seu (planta més alta a Nord – planta més baixa al est). D’aquesta manera aconseguim la màxima il•luminació natural sense renunciar a la funcionalitat de l’edificació. La nova seu del BSC és sensible amb la llum i amb l’espai urbà que el rodeja; el pati central que es configura dins de l’edificació mai estarà en ombra (només mesos de Desembre - Gener) donant llum al camí existent que hi ha dins del parc i a les estances de la nova seu més allunyades de les façanes principals.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Alvar Cortada / Vera Maria Esteves

Estructures:
Valentín de carlos

Instal·lacions:
Oriol Pasola

3D:
Luciano Rotoli

Imagen 1
Accés Exterior des de la Capella del actual Mare Nostrum

Imagen 2
Adaptació topográfica del nou volum

Imagen 3
Es manté el passeig existent donant continuïtat a l'actual parc de Can Girona integrant l'edifici a l'espai públic del parc

Imagen 4
Integració de l’edifici dins del passeig del “PARC DE CAN GIRONA” – “ESTAR” I “COMPARTIR”

Plaça d'Eusebi Güell, 3, 08034 Barcelona, Barcelona

Planta -3

Emplaçament

Planta -3

Planta -2

Planta -1
Comunicació amb l’actual ordinado “Mare Nostrum” ubicat a la capella

Planta Baja
Acceso por la cota inferior - patio Capilla 'Mare Nostrum'

Vista Panorámica
Desde la planta de acceso al edificio. Imagen de la Sala del Supercomputador mirando hacia el doble espacio de la Planta Baja

Planta 2

Planta 3

Planta 4

Planta 5

Nucli de comunicacions


Les obertures produïdes per la façana determinaran el grau de diàleg entre interior/ exterior a la vegada que proporcionarà llum solar al Supercomputing

Esquema bioclimàtic
Comportament bioclimàtic de la façana del BSC en qua a asoleig

Fases constructives
Comunicació dels edificis colinfants respectant el seu entorn més proper

Volumetria d’estudi
Àmbit de la simulació energètica amb afectació d’edificacions veines

Esquemas Asoleo
Estudi d’ombres del projecte amb l’afectació dels edificis veins en tots els procesos del’any