Secció Longitudinal

Vista dels patis interiors i del passos d’instal·lacions