CTTI URB

CTTI URB

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Construcció
Equip

Descripció:

El projecte va consistir en la urbanització i el tractament del paisatge del solar de les noves oficines del CTTI per la Generalitat de Catalunya. La primera decisió que es va prendre va ser el de potenciar l’accés de l’edifici mitjançant una zona de distensió separada per unes jardineres dissenyades per l’ocasió.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Generalitat de Catalunya - CTTI

Situació:

Hospitalet de Llobregat

Any:

2013

Superfície Construïda:

1.100 m2

Descripció:

Descripció:

Dins de la urbanització es creen espais de relació exteriors, una zona d’aparcament de bicicletes, una zona de pedres volcàniques com a límit de parcel.la i una terrassa pel restaurant de l’edifici. S’utilitzen materials com la Pedra de Sant Vicens, l’asfalt, la pedra volcànica i les marmolines blanques per a generar diferents zones i espais.

Descripció:

Un dels objectius del present projecte va ser la de definir totes les accions necessàries per tal de millorar el drenatge superficial existent en el lloc i una de les primeres que es varen dur a terme va ser la restitució del paviment de llambordins existent per un nou paviment asfàltic per tal de millorar les condicions de vessament superficial i impedir la filtració d'aigües de pluja a les plantes soterrani de l’edifici.

Autor:
Marc Casany

Instal·lacions:
Iris cobas

Pressupost del projecte:
Ester López

D.O.:
Marc Casany

Constructora:
Elecnor - Ehisa

Fotografia:
Adrià Goula

Imatge Jardineres

Perpectiva de l’accés de l’edifici + Zona de distensió

Alçat de l’accés de l’edifici + Zona de distensió

Sortida de l’urbanització

Zona de distensió

Jardineres + vial + jardí pedra volcànica

Jardineres Vs Sales de reunió BOX interiors

Accés al CTTI mitjançant la zona de distensió

Carrer de Salvador Espriu, 47, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Plànol enderrocs

Plànol nivells

Plànol il.luminació

Plànol Paviments

Plànol Proposta zona distensió

Jardineres com a element de separació entre el vial i la zona de distenció

Evacuació pluvial existent

Evacuació pluvial proposat

Pou de registre sanajament

Detall coronació edifici

Acabat final de la urbanització