BAD

BAD

Fitxa
Emplaçament
Equip

Descripció:

Proposta que planteja un espai públic que ha de permetre relacionar i donar continuïtat als diferents projectes estratègics de la zona, mantenint la seva representativitat de nou centre neuràlgic de la ciutat de Badalona. El projecte respon a la necessitat d´elaborar un espai públic ampli i central que contribueixi a enriquir la connexió dels diferents espais lliures de la ciutat.

Tipologia:

Urbanisme

Promotor:

Ajuntament de Badalona

Situació:

Badalona, Barcelona

Any:

2009

Superfície Construïda:

15.000 + 30.000 m2

Descripció:

El solar queda definit per un important eix longitudinal de transit rodat. Aquest acostuma a ésser bastant fluid i connecta la ciutat d´est a oest. Dins de la ciutat també hi trobem tot un seguit d´eixos transversals de caràcter més peatonal. La proposta d´actuació relaxarà aquesta dualitat aplicant de manera diferent cada flux.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Jaume Domenech

3D:
Andreia Faley

Carrer d'Anselm Clavé, 47, 08912 Badalona, Barcelona


Imatge actual del Parc de l’Illa central