Farmacia

Article:

Campus de la Diagonal. Un projecte urbà

Any:

2009

Projecte / Obra:

Universitat de Farmàcia i Edifici Residencial per a la UB

Descripció: