CPD 2014

Article:

Publicació Finalista

Medi:

Catàleg Premis Delta

Any:

2014

Projecte / Obra:

Jardinera Roc

Descripció: