Enginyer de Camins, Canals i Ports; comença la seva carrera professional treballant per empreses com GISA, CENSA, GRECCAT, SEAM, ENGITECNIC i AUDINGINTRAESA. Actualment es cap d’assistència tècnica i coordinador de seguretat del contracte de conservació de carreteres de Barcelona i el responsable d’Infraestructures urbanes de CAAS ARQUITECTES