Simulació energètica del CFPAC

Estudi de l’assoleiament i dels diferents condicionants tèrmics del solar per tal d’optimitzar les instal.lacions del projecte i afavorir l’entrada de llum natural dins del projecte