Park Güell

Park Güell

Fitxa
Emplaçament
Doc. Gràfica
Croquis
Equip

Descripció:

L'objecte del projecte consisteix en la millora de diversos espais i elements del Parc Güell. El conjunt del Park Güell està declarat Monument històric i artístic segons el Registre BIC des del 24-07-1969. També està considerat Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de monument històric. A més està inclòs en la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de l'2 novembre 1984.

Tipologia:

Rehabilitació

Promotor:

BSM - Barcelona Serveis Municipals SA

Situació:

Park Güell - Barcelona

Any:

2016

Superfície Construïda:

3.500 m2

Cost del projecte executiu (PEM):

1.087.070 euros

Client:

Ajuntament de Barcelona

Descripció:

El projecte s'ubica a l'interior del Park Güell. El terreny del parc consisteix en una finca d'aproximadament 15 hectàrees caracteritzada per una configuració predominantment còncava i accidentada. El parc es troba orientat a sud-est, en una de les muntanyes que envolten el pla de Barcelona anomenada Muntanya Pelada, al terme municipal de Gràcia, amb un desnivell d'uns 60m i una elevació sobre el nivell del mar entre els 210 i 150 metres.

Descripció:

L'actuació es divideix en cinc parts: La posada en valor i accés a la Font Sarva, la millora de l'accés actual a la cisterna situada sota la Sala Hipòstila, la restauració del trencadís de la part posterior del banc de la plaça de la Natura, la restauració del trencadís blanc de les cúpules de la sala Hipòstila i la reconstrucció i millora estructural de les baranes pètries del viaducte de sota. Font Sarva - L'actuació busca la posada en valor de l'espai, actualment no visible ni visitable, fent-lo accessible i adequant-lo a les noves condicions d'ús. Accés cisterna: L'actuació consisteix a millorar l'actual accés a la cisterna situada sota la Sala Hipòstila, de manera que es pugui accedir amb més facilitat. Banc de la plaça de la Natura - L'actuació comprèn l'estudi de l'estat actual del trencadís de la part posterior del banc per, posteriorment, delimitar les zones a rehabilitar. Sostre Sala Hipòstila - L'actuació comprèn l'estudi i posterior rehabilitació de les cúpules de la Sala Hipòstila Viaducte de baix - L'objecte de l'actuació és restituir la imatge original de les baranes del viaducte, millorant a més l'estabilitat estructural de tot el sistema.

Descripció:

Ús de la fotogrametria 3D en les fases d'estudi.

Autor:
Marc Casany

Arquitectura:
Sara Peinado

Estructures:
Roger Senyís

Instal·lacions:
Oriol Ruíz

Pressupost del projecte:
Irma Traserra

Sala Hipóstila
Cúpulas

Plaça de la Natura
Part posterior del banc

Plaça de la Natura
Part interior del banc

Viaducte de baix
Baranas de pedra

El Park Güell té tres accessos: el del carrer Olot (entrada principal), el de la carretera del Carmel, nº 23 i un tercer, el del passatge de Sant Josep de la Muntanya, al qual s'accedeix per unes escales mecàniques.


C/ Olot- 08024 Barcelona

Àmbit
A l'àmbit del projecte es pot accedir per tres punts. El primer des del carrer d'Olot, el segon per la carretera del Carmel i el tercer pel carrer El coll del Portell

Àmbit Sala Hipòstila
Font Sarva, Accés cisterna i Cúpules de la Sala Hipòstila

Font Sarva
Estat actual vs. projecte

Accés cisterna
Estat actual vs. projecte

Àmbit Plaça de la Natura
Banc

Àmbit Viaducte de baix
Baranes

Barana interior
Estat actual vs. Projecte

Barana exterior
Estat actual vs. projecte

Barana banc
Estat actual vs. projecte

Fotogrametria
Aixecament 3D de la Font Sarva

Fotogrametria
Aixecament 3D de l’accés a la cisterna

Fotogrametria
Aixecament 3D de la barana exterior

Fotogrametria
Aixecament 3D de la barana interior

Fotogrametria
Aixecament 3D del banc barana